Oferty zespołów > Smart Power Grids

Oferent:

Smart Power Grids


woj. Dolnośląskie
50-370 Wrocław
Wybrzeże Wyspiańskiego 27


prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant
Wydział Elektryczny

http://www.iati.pl

Oferta

Badanie transmisji PLC w technologii OSGP

Opis:

Badanie skuteczności transmisji PLC w technologii OSGP w sieciach niskiego napięcia.

Wyjaśnienie zjawisk fizycznych związanych z transmisją danych bilingowych w technologii PLC OSGP i wpływem rozległości i konfiguracji sieci a także zakłóceń generowanych przez odbiorniki elektryczne na skuteczność transmisji w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia.


Efekt końcowy:

dokumentacja konstrukcyjna laboratorium

dokumentacja techniczna laboratorium

dokumentacja opracowanego modelu badań transmisji PLC OSGP  

dokumentacja opracowanego modelu badań interoperacyjności liczników

Oczekiwane korzyści:

Wykorzystanie wyników badań w laboratorium będzie niezbędnym narzędziem:

– w procesie zarządzania ryzykiem,

obniża koszty kontroli/produkcji oraz umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

 – w procesie przygotowywania oferty produktowej dla OSD w Europie i na świecie

w procesie podejmowania decyzji zakupu konkretnych liczników i koncentratorów AMI

Słowa kluczowe: AMI, PLC, interoperacyjność, zdalny odczyt liczników energii

Kontakt: marcin.habrych@pwr.edu.pl, tel. 71 320 44 08

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grids:marek.wasowski@pwr.edu.pl,tel. 71 320 44 28

Odbiorca: Producenci elementów infrastruktury AMI, OSD, Firmy świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa