Oferty zespołów > OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Oferent:

OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN


woj. DOLNOŚLĄSKIE
50-422 Wrocław
ul. Okólna 2


Prof. dr hab. Jan Baran

http://www.int.pan.wroc.pl/

Oferta

Badania struktury monokryształów

Opis: Zakład Krystalografii specjalizuje się w badaniach struktury i przemian fazowych w monokryształach. Pracownicy zakładu Krystalografii prowadzą badania nad uporządkowaniem atomów w materiałach funkcjonalnychtakich jak ferroiki, przewodniki jonowe i nanomateriały, charakterystyką właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA), Ponadto Zakład zajmuje się analizą sieci słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, pomiarami oraz analizą dyfraktogramów proszkowych wybranych materiałów, w tym: określenie składu fazowego oraz oznaczanie struktury krystalicznej.