Oferty zespołów > Żywność-Region-Przyszłość

Oferent:

Żywność-Region-Przyszłość


woj. Dolnośląskie, Polska
Wrocław


dr inż. Maciej Oziembłowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

http://iati.pl

Oferta

Żywność prozdrowotna

Opis:

Obszary zainteresowania centrum:

  • surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z ukierunkowaniem na produkcję wysokiej jakości żywności prozdrowotnej,
  • wytwarzanie i rola nutraceutyków w profilaktyce zdrowotnej człowieka,
  • opracowywanie technologii wytwarzania i konserwacji żywności pod kątem potrzeb lokalnych populacji,
  • metody oceny i certyfikacji właściwości prozdrowotnych żywności, w tym regionalnej i tradycyjnej,
  • określenie i analiza markerów biologicznych lokalnych populacji w aspekcie profilaktyki zdrowotnej,
  • badanie warunków środowiskowych, otoczenia socjalno-społecznego oraz stopnia zdrowotności w kontekście ogólnej jakości życia lokalnych populacji,
  • analiza lokalnych zależności pomiędzy sektorem rolno-spożywczym i logistyki dystrybucji żywności a realiami ekonomicznymi danego regionu,
  • analiza zwyczajów żywieniowych lokalnych populacji.