Oferty zespołów > Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa

Oferent:

Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa


woj. Dolnośląskie, Polska
51-147 Wrocław
Piotra Czajkowskiego 109


dr hab. Marian Żuber
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

http://www.iati.pl

Oferta

Bezpieczeństwo

Opis:

Kluczowe kompetencje Centrum obejmują:

 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
 • bezpieczeństwo militarne
 • bezpieczeństwo transportu
 • bezpieczeństwo techniczne i chemiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo transgraniczne.

Centrum proponuje współpracę w następujących obszarach i projektach badawczych:

 • planowanie cywilne (bezpieczeństwa)
 • bezpieczeństwo publiczne
 • monitorowanie obiektów i terenu w celu wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem
 • monitorowanie i identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli, zjawisk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
 • administracja zespolona w sytuacjach kryzysowych;infrastruktura podstawowych gałęzi transportu w sytuacjach kryzysowych – wykorzystanie wojskowych konstrukcji drogowych i mostowych
 • obrona przed zagrożeniami masowymi
 • azotan amonu – materiał wysokoenergetyczny
 • wsparcie procesu dowodzenia, kierowania i zarządzania.