Oferty zespołów > Centrum Projektów i Studiów Metropolitarnych COMPAS

Oferent:

Centrum Projektów i Studiów Metropolitarnych COMPAS


woj. Małopolskie, Polska
31-155 Kraków
Politechnika Krakowska, Warszawska 24


prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak
Wydział Architektury

http://iati.pl

Oferta

Zrównoważony rozwój struktur metropolitarnych

Opis: Innowacje w urbanistycznych i architektonicznych strategiach projektowych a zrównoważony rozwój struktur metropolitarnych - ze szczególnym uwzględnieniem strukturotwórczej roli systemu transportowego.