Oferty zespołów > Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN

Oferent:

Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN


woj.
50-422 Wrocław
Okólna 2


Prof nadzw. dr hab. Anna Szmyrka-Grzebyk

http://lwt.int.pan.wroc.pl

Oferta

Wzorcowanie w zakresie niskich temperatur

Opis: Wzorcowanie termometrów, komórek termometrycznych i mierników temperatury w zakresie niskich temperatur w powiązaniu z Państwowym Wzorcem Jednostki Miary Temperatury w zakresie od 13.8033K do 273,16K. Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wystawiane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTIBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji – DA-06, punkt 4.1 Źródła zapewnienia spójności pomiarowej). Świadectwa są honorowane przez PCA .