Oferty zespołów

Oferta
Analiza strat w sieci rozdzielczej energii elektr.
...
więcej
Oferta
Analiza widmowa
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania właściwości optycznych poprzez analizę widm odbiciowych, transmisyjnych oraz spektralno - dyfuzyjnych w zakresie od 200 do 2500 eV.
więcej
Oferta
Analiza złóż surowców mineralnych

Zespół podejmuje działania badawcze i analityczne w zakresie:

 • oszacowania zasobów surowców mineralnych
 • prowadzenia projektów poszukiwawczych i dokumentacyjnych złóż surowców mineralnych 
więcej
Oferta
Analiza, badania rynku, ocena efektywności działań
 1. badania rynku,
 2. analiza uwarunkowań rynkowych dla nowych produktów i usług,
 3. badanie oczekiwań nabywców w stosunku do nowych wyrobów i ich cen,
 4. określenie efektywności ekonomicznej produkcji nowych wyrobów, technologii,
 5. ocena możliwości komercjalizacji nowych rozwiązań,
 6. oceny efektywności, ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 7. analizy powiązań klastrowych w obszarze biogospodarki,
 8. analizy ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 9. analizy konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
 10. analizy potencjału rozwojowego polskiego przemysłu spożywczego i innych elementów agrobiznesu.
więcej
Sprzęt
Analizator CHNS
Zespół analizatorów elementarnych składający się z odrębnych analizatorów do jednoczesnego oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz osobno do oznaczania azotu, w próbkach konwencjonalnych paliw kopalnych, paliw alternatywnych oraz biomasy. Wartości uzyskiwanych wyników charakteryzują badane substancje jako paliwa konwencjonalne i/lub alternatywne, oraz jako wartość pomocnicza, wspomagająca analizę emisji CO2 oraz tlenków azotu i siarki do środowiska naturalnego. Szczegółowa analiza paliw alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
więcej
Sprzęt
Analizator Gasmet Dx-4000
GASMET Dx-4000 to wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do jednoczesnego pomiaru zanieczyszczeń powietrza kilkudziesięciu związków chemicznych.
więcej
Sprzęt
Analizator do badania DNA
więcej
Sprzęt
Analizator rtęci Perkin - Elmer SMS 100

Zasada działania (metoda CV-AAS wg US-EPA 7473):

Wysokotemperaturowy rozkład próbki w strumieniu tlenu w piecu katalitycznym z transferem wydzielonej rtęci za pomocą strumienia gazu nośnego do amalgamatora, na którym następuje zgromadzenie rtęci wydzielonej z porcji próbki poddanej analizie; wydzielenie zgromadzonej rtęci z amalgamatora do detektora - spektrometru absorpcji atomowej.

Zastosowanie: Analizator SMS 100 pozwala na oznaczenie zawartości rtęci w zakresie od 0.05 ng (w próbce analitycznej) w szerokim spektrum próbek środowiskowych i innych, zarówno stałych, jak i ciekłych, np. wody powierzchniowe, podziemne, mineralne, do spożycia, ścieki komunalne i przemysłowe, odpady, osady, gleby, materiały roślinne, żywność, itp. Zaletą tego rodzaju analizatora ...

więcej
Sprzęt
Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments)
Aparat do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych sprzężony z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji oraz spektrometrem masowym. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g, TPR-TPO-TPD do 1100C.
więcej
Sprzęt
Analizator spalin
więcej
more