Oferty zespołów

Sprzęt
Dyfraktometr Monokrystaliczny Xcalibur, Oxford Diffraction
Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr monokrystaliczny
Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
więcej
Sprzęt
Dyfraktometr monokrystaliczny Xcalibur
Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
więcej
Sprzęt
Komora atmosferyczna
więcej
Sprzęt
Konduktometr
Parametry: Przewodność
więcej
Sprzęt
MAG RJJ 2.0
Komputerowy system do pomiaru właściwości dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich – zakres częstotliwości od 5 do 1000 Hz,
więcej
Sprzęt
MAG TD 300
Komputerowy system do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych – zakres częstotliwości od 5 Hz do 600 kHz,
więcej
Sprzęt
Mikroskop ramanowski: Renishaw InVia
więcej
Sprzęt
Mikroskop skaningowy + przystawka EDS
Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.
więcej
Sprzęt
Mobilny eye tracker – Tobii X-2 60
więcej
more