Oferty zespołów

Sprzęt
Analizator spalin
więcej
Sprzęt
Analizator termograwimetryczny SDT Q600 (TA Instruments)
Aparat SDT Q600 umożliwia równoczesną analizę termiczną: różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz analizę termograwimetryczną. Aparat umożliwia pomiar przepływu ciepła oraz zmian masy związanych z przemianami fazowymi i/lub reakcjami w badanych  próbkach. Uzyskana informacja obejmuje przemiany endo- i egzotermiczne nie związane z procesem ubytku masy (np. topnienie i krystalizacja), jak i te związane z procesem ubytku masy (rozkład próbki). Zakres  pomiarowy od temperatury otoczenia do 1500°C, prędkość nagrzewania 0,1-100C/min, czułość 0,1 ug.
więcej
Sprzęt
Analizator uziarnienia

Saturn DigiSizer II to pierwszy komercyjnie dostępny analizator wielkości cząstek, który wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię rejestracji obrazu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom dokładności, powtarzalności i odtwarzalności otrzymywanych wyników. Zainstalowany detektor CCD, zawiera ponad trzy miliony elementów detekcyjnych, co umożliwia całkowicie zautomatyzowane przechwytywanie obrazów wysokiej rozdzielczości. Otrzymywane informacje są następnie przetwarzane przy użyciu algorytmu redukcji danych oparte na teorii Mie.

Urządzenie pozwala na pomiar rozkładu wielkości cząstek z zakresu 0,04 - 2500 µm. Zastosowanie detektora CCD pozwala na uzyskanie wyników o wyższej rozdzielczości w porównaniu z aparatami innych producentów, pozwala to na uzyskanie jeszcze większej ilości informacji o uzyskanej próbce. W ...

więcej
Sprzęt
Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej

z automatem miareczkującym MPT-2

więcej
Sprzęt
Analizator węgla
Analizator węgla TOC-5000 z przystawką SSM-500
więcej
Sprzęt
Analizatory TOC/TNb
Zestaw do analizy ogólnego węgla organicznego z przystawką do oznaczania azotu ogólnego (Shimadzu TOC-LCPH, TNM-L) umożliwia ich jednoczesny pomiar zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Zastosowanie techniki wysokotemperaturowego spalania pozwala na analizę zarówno próbek czystych o bardzo niskiej zawartości analitu, jak i próbek środowiskowych o trudnej i skomplikowanej matrycy (np. z różnych gałęzi przemysłu). Automatyczny podajnik próbek z możliwością rozcieńczania próbek oraz oprogramowanie pozwalające na automatyczne sterowanie przebiegiem analizy znacznie usprawnia pracę analityka.
więcej
Sprzęt
Aparat bezpośredniego ścinania Jenikego


więcej
Sprzęt
Aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej (DMA)

do oznaczania charakterystyki lepkosprężystej materiałów polimerowychwięcej
Sprzęt
Aparat do określania parametrów sypkości


więcej
Sprzęt
Aparat do określania składu granulometrycznego


więcej
more