Oferty zespołów

Laboratoria
Laboratorium Automatyki
Domena: Wyposażone w stanowiska laboratoryjnej firm AMIRA, INTECO i KOMSTER oraz oprogramowanie firm MathWorks i Wonderware do realizacji prac naukowo-badawczych z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki procesów, sterowania oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w automatyce.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Automatyzacji procesów przemysłowych
Domena: Dysponuje oprogramowaniem do projektowania i implementacji współbieżnych i rozproszonych opartych na nowoczesnych mechanizmach synchronizacji, komunikacji i metod szeregowania zadań (ADA2013). Ponadto dysponuje dysponuje trzema stanowiskami laboratoryjnymi dla projektowania i implementacji procedur sterowania oraz wizualizację przebiegów w systemach produkcyjnych współpracujące z programowalnymi sterownikami logicznymi firmy SIEMENS.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii
Domena: Dysponuje urządzeniami BiPotencjostat/GalwanostatDropSens, zestawem ATLAS 0531 ELECTROMECHANICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER, elektrolizer laboratoryjny EP 6/1, Goniometr PG2, konduktometr przenośny, Potencjostat/Galwanostat AutoLab PGSTAT302N, spektrofotometr CP-105, zestaw ATLAS 98, suszarka laboratoryjna SUP-65G, potencjostat PG-30/1, supertermostat ŁW 102, myjka ultradźwiękowa SONIC 21, wodoszczelny konduktometr/solomierz CC-401, potencjostat-galvanostat PGSTAT z modułem ...
więcej
Laboratoria
Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii
Domena:

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowanie Energii wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania obejmujące:


  • Opracowywanie projektów założeń i planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

  • Modelowanie procesów i instalacji energetycznych

  • Audyty energetyczne i remontowe budynków ...

więcej
Laboratoria
Laboratorium Eksploatacji Maszyn
Domena: Dysponuje skomputeryzowanym stanowiskiem do badań stanu warstwy wierzchniej tj. twardościomierz ZWICK ZHV 10, chropowastościomierze PGM-1CV.3D  i TR-200 oraz stanowiska do badań właściwości eksploatacyjnych materiałów (testery T05 oraz A-135).
więcej
Laboratoria
Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów
więcej
Laboratoria
Laboratorium Energetyki Procesowej
Domena: Laboratorium Energetyki Procesowej wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych
Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • produktów wglopochodnych (smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  • gazu koksowniczego,
  • gazu z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych,
  • substancji zaadsorbowanych na materiale pochłaniającym z przetwarzania paliw stałych i biomasy ...
więcej
Laboratoria
Laboratorium Główne
Domena:

Laboratorium MPWiK SA we Wrocławiu bada wodę na wszystkich etapach uzdatniania i w sieci wodociągowej dostarczającej czystą wodę do Klienta. Bada również ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miasta i na wszystkich etapach procesu oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem do rzeki.

Laboratorium znajduje się w dwóch lokalizacjach – na terenie Zakładu Uzdatniania Wody ...

więcej
Laboratoria
Laboratorium Instalacji Doświadczalnych
Domena:

Laboratorium Instalacji Doświadczalnych wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania obejmujące:

  • Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie perspektywicznych technologii chemicznego przetwórstwa węgla, a w szczególności:

    • procesu podziemnego zgazowania węgla - ciśnieniowego oraz bezciśnieniowego, ukierunkowanych na uzyskiwanie gazów syntezowych o ...

więcej
more