Oferty zespołów

Laboratoria
Klaster obliczeniowy
Domena:

Część obliczeniowa:

 •  2x serwer obliczeniowy w konfiguracji: 2 procesory Intel Xeon E5-2690v2 (każdy po 10 rdzeni fiz.), 384 GB RAM, 2 dyski HD po 2TB;
 • 1x serwer obliczeniowy w konfiguracji: 4 procesory AMD Opteron 6380 (każdy po 16 rdzeni fiz.), 128 GB RAM, 2 dyski HD po 1TB;
 • 1x serwer ...
więcej
Laboratoria
Klaster obliczeniowy
Domena:

Grupa prowadząca badania nad energooszczędnymi rozwiązaniami dla sieci telekomunikacyjnych korzysta z dedykowanego klastra serwerów obliczeniowych dysponującego w sumie 96 jednostkami CPU, 216 GB pamięci RAM i około 50 TB zasobów dyskowych. Dodatkowe dwa serwery zarezerwowano na potrzeby wirtualizacji zasobów.

Dla badań obejmujących systemy energooszczędne dysponujemy zaawansowanym zestawem urządzeń sieci bezprzewodowych ...

więcej
Laboratoria
Laboratorim Inżynierii OZE
Domena:

W laboratorium prowadzone są prace badawcze dotyczące:

 • fotowoltaiki,
 • fototermii,
 • pomp ciepła,
 • wiatru i siłowni wiatrowych,
 • biomasy.

Więcej informacji: www.labIOZE.utp.edu.pl 

więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
Domena:

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium wykonuje badania w zakresie:

 • oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

  • odpadypaleniskowe,wydobywcze,przemysłowe, komunalne,

  • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne,

  • paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne ...

Akredytacja: W laboratorium wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych
Domena:

Wydziałowe Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych

 • mikroskop elektronowy Fei Quanta 200 (EDS)
 • dyfraktometr rentgenowski (SmartLab(9kW) RIGAKU z kamerą wysokotemperaturową HTK 1200 i kamerą higrostatyczną, Miniflex 600 RIGAKU
 • spektrometr fluorescencji rentgenowskiej XRF (PRIMINI RIGAKU)
 • spektrometr podczerwieni z mikroskopem ramanowskim (NICOLET 6700 Thermo Scientific , DXR Raman Microscope Thermo Scientific)
 • aparat ...
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
Domena:

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych.

Przedmiot badań w laboratorium stanowią:
 • woda ...

Akredytacja: Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
Domena:

Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001.


Przedmiot badań w laboratorium stanowią:
 • woda przeznaczona do spożycia,
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe,
 • wody lecznicze i termalne,
 • wody powierzchniowe,
 • wody podziemne (ze ...
Akredytacja: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Związków Organicznych
Domena:

Laboratorium Analiz Związków Organicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Zasadniczym celem Laboratorium jest wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych, które wraz z działalnością technologiczną człowieka w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska naturalnego.

Laboratorium prowadzi również działalność badawczo-usługową na rzecz energetyki, chemii, górnictwa, przemysłu ...

więcej
Laboratoria
Laboratorium Analizy Termicznej
Domena:

System analityczny Du Pont 990 zmodernizowany do Systemu TA Instruments 2100, zawierający:

 • kalorymetr skaningowy DSC 910 (pomiary w zakresie: od-60 do 750°C),
 • analizator termograwimetryczny TGA 951 (pomiary w zakresie: od temp. otoczenia do 1200°C),
 • analizator termomechaniczny TMA 942 (pomiary w zakresie: od temp. otoczenia do 750°C ...
więcej
Laboratoria
Laboratorium Automatyki
Domena: Wyposażone w stanowiska laboratoryjnej firm AMIRA, INTECO i KOMSTER oraz oprogramowanie firm MathWorks i Wonderware do realizacji prac naukowo-badawczych z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki procesów, sterowania oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w automatyce.
więcej
more