Oferty zespołów

Sprzęt
16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000
więcej
Sprzęt
16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000
więcej
Sprzęt
60-cm teleskop Cassegraina
Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
więcej
Sprzęt
A2TFJ1SAW
Urządzenie do spawania łukiem krytym.
więcej
Sprzęt
ABAQUS

     ABAQUS - specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych

licencja komercyjna bez ograniczeń czasowych na pakiet programów do obliczeń metodą elementów skończonych ABAQUS w wersji 6.6-4.

Uzupełnienie pakietu stanowi Intel Visual Fortran Compiler 9.1 for Windows. Oprogramowanie pracuje na wieloprocesorowej stacji roboczej HP xw8400. Oprogramowanie obejmuje:

  •     ABAQUS/Explicit (program metody elementów skończonych do symulacji zjawisk o charakterze dynamicznym),
  •     ABAQUS/CAE (pre- i postprocesor do programów analizy - Complete ABAQUS Environment).
więcej
Sprzęt
Analizator CHNS
Zespół analizatorów elementarnych składający się z odrębnych analizatorów do jednoczesnego oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz osobno do oznaczania azotu, w próbkach konwencjonalnych paliw kopalnych, paliw alternatywnych oraz biomasy. Wartości uzyskiwanych wyników charakteryzują badane substancje jako paliwa konwencjonalne i/lub alternatywne, oraz jako wartość pomocnicza, wspomagająca analizę emisji CO2 oraz tlenków azotu i siarki do środowiska naturalnego. Szczegółowa analiza paliw alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
więcej
Sprzęt
Analizator Gasmet Dx-4000
GASMET Dx-4000 to wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do jednoczesnego pomiaru zanieczyszczeń powietrza kilkudziesięciu związków chemicznych.
więcej
Sprzęt
Analizator do badania DNA
więcej
Sprzęt
Analizator rtęci Perkin - Elmer SMS 100

Zasada działania (metoda CV-AAS wg US-EPA 7473):

Wysokotemperaturowy rozkład próbki w strumieniu tlenu w piecu katalitycznym z transferem wydzielonej rtęci za pomocą strumienia gazu nośnego do amalgamatora, na którym następuje zgromadzenie rtęci wydzielonej z porcji próbki poddanej analizie; wydzielenie zgromadzonej rtęci z amalgamatora do detektora - spektrometru absorpcji atomowej.

Zastosowanie: Analizator SMS 100 pozwala na oznaczenie zawartości rtęci w zakresie od 0.05 ng (w próbce analitycznej) w szerokim spektrum próbek środowiskowych i innych, zarówno stałych, jak i ciekłych, np. wody powierzchniowe, podziemne, mineralne, do spożycia, ścieki komunalne i przemysłowe, odpady, osady, gleby, materiały roślinne, żywność, itp. Zaletą tego rodzaju analizatora ...

więcej
Sprzęt
Analizator sorpcji par i gazów Autosorb iQ (Quantachrome Instruments)
Aparat do badań powierzchni właściwej, całkowitej objętości porów i rozkładu wielkości porów ciał stałych sprzężony z analizatorem temperaturowo programowalnej redukcji, utleniania i desorpcji oraz spektrometrem masowym. Zakres pomiarowy: powierzchnia właściwa od 0.0005 m2/g, średnica porów 0,35-500 nm, objętość porów od 0.0001 cm3/g, TPR-TPO-TPD do 1100C.
więcej
more