Oferty zespołów

Laboratoria
BadMat
Domena:

Laboratorium badań materiałowych jest najmłodszą częścia jednostki badawczym CAMT.Zakres działalności:

Realizowane projekty z zakresu inspekcji i kontroli materiałowej i mechanicznej dotyczą identyfikacji istotnych czynników mających wpływ na proces technologiczny. Nowoczesne narzędzia wytwarzania laserowego funkcjonalnych powierzchni i struktur przestrzennych wymagają ciągłego doskonalenia i określania wpływu procesu na przetwarzany materiał

Nasze ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych
Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych do składowania, ochrony oraz udostępniania danych  w oparciu o cyfrowe zarządzanie zawartością (Digital Asset Management). Udostępnianie jest realizowane poprzez serwis internetowy wysyłający dane do urządzenia ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych
Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych do składowania, ochrony oraz udostępniania danych  w oparciu o cyfrowe zarządzanie zawartością (Digital Asset Management). Udostępnianie jest realizowane poprzez serwis internetowy wysyłający dane do urządzenia ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie sieci komputerowych, rozbudowę komputerów dużej mocy, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych.Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie sieci komputerowych, rozbudowę komputerów dużej mocy, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych.Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki
Domena:

więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Eko-efektywności Technologii i Produktów
Domena:

Laboratorium Analiz Eko-efektywności Technologii i Produktów wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W ramach laboratorium prowadzone są badania w zakresie analiz środowiskowych, finansowych, ekonomicznych i społecznych w całym cyklu życia technologii i produktów (etap budowy, eksploatacji i likwidacji), jak również analiza i ...

więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
Domena:

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium wykonuje badania w zakresie:

  • oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń nieorganicznych zgodnie z zakresem akredytacji:

    • odpadypaleniskowe,wydobywcze,przemysłowe, komunalne,

    • grunty, spoiwa, kruszywa mineralne,

    • paliwa stałe oraz odpadowe paliwa alternatywne (paliwa wtórne ...

Akredytacja: W laboratorium wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001. Laboratorium wykonuje badania z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i badawczej spełniającej wymagania tych systemów zarządzania.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
Domena:

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych.

Przedmiot badań w laboratorium stanowią:
  • woda ...

Akredytacja: Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm: PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001.
więcej
Laboratoria
Laboratorium Analiz Związków Organicznych
Domena:

Laboratorium Analiz Związków Organicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Zasadniczym celem Laboratorium jest wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych, które wraz z działalnością technologiczną człowieka w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska naturalnego.

Laboratorium prowadzi również działalność badawczo-usługową na rzecz energetyki, chemii, górnictwa, przemysłu ...

więcej
more