Oferty zespołów

Laboratoria
BadMat
Domena:

Laboratorium badań materiałowych jest najmłodszą częścia jednostki badawczym CAMT.Zakres działalności:

Realizowane projekty z zakresu inspekcji i kontroli materiałowej i mechanicznej dotyczą identyfikacji istotnych czynników mających wpływ na proces technologiczny. Nowoczesne narzędzia wytwarzania laserowego funkcjonalnych powierzchni i struktur przestrzennych wymagają ciągłego doskonalenia i określania wpływu procesu na przetwarzany materiał

Nasze ...

więcej
Laboratoria
Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska
Domena:

W ramach Centralnego Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska działają:

Pracownia Geologii, Hydrogeologii i Hydrologii – Wyposażenie. Zbiory minerałów i skał oraz przyrządy do oznaczania ich właściwości fizycznych, sonda dynamiczna DPL, penetrometry do badań gruntu, suszarka laboratoryjna, wagi, wagosuszarka, dalmierz, zestawy do badań kapilarności gruntów, aparat do analizy uziarnienia, aparat do oznaczania wskaźnika ...

Akredytacja: Laboratorium posiada akredytację systemu jakości zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 17025:2001 w zakresie: pobieranie i analiza właściwości fizycznych i chemicznych próbek wody, ścieków i odpadów. Liczba akredytowanych cech i metod badawczych /pomiarowych wg norm lub udokumentowanych procedur badawczych - 28 procedur (Wydanie nr 5, Data wydania 21 luty 2013 ...
więcej
Laboratoria
Hamownia A
Domena:

W boksie pomiarowym hamowni A umieszczono następujące sterowniki i systemy pomiarowe:

 • Sterowniki hamulców elektrowirowych
 • Oprogramowanie sterowników hamulców elektrowirowych (opracowanie własne Katedry)
 • Sterownik Common-Rail, typ - KSSiP-1 (opracowanie własne Katedry)
 • Sterownik wtrysku gazu, typ - KSSiP- 3 (opracowanie własne Katedry)
 • Sterownik PWM do sterowania zaworów elektromagnetycznych (opracowanie własne Katedry)
 • Sterownik IC5460 firmy Inteligent ...
więcej
Laboratoria
Hamownia B
Domena:

W boksie pomiarowym hamowni B umieszczono następujące sterowniki i systemy pomiarowe:

 • Sterowniki hamulców elektrowirowych
 • Oprogramowanie sterowników hamulców elektrowirowych (opracowanie własne Katedry)
 • Sterownik Common-Rail, typ - KSSiP-2 (opracowanie własne Katedry)
 • Aparatura do indykowania silnika AVL INDIMETER 619
 • Urządzenie do pomiaru zadymienia spalin – dymomierz filtracyjny AVL 4090
 • Przepływomierze turbinowe do pomiaru zużycia paliw ...
więcej
Laboratoria
Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych
Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych do składowania, ochrony oraz udostępniania danych  w oparciu o cyfrowe zarządzanie zawartością (Digital Asset Management). Udostępnianie jest realizowane poprzez serwis internetowy wysyłający dane do urządzenia ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych
Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych do składowania, ochrony oraz udostępniania danych  w oparciu o cyfrowe zarządzanie zawartością (Digital Asset Management). Udostępnianie jest realizowane poprzez serwis internetowy wysyłający dane do urządzenia ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie sieci komputerowych, rozbudowę komputerów dużej mocy, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych.Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego
Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie sieci komputerowych, rozbudowę komputerów dużej mocy, angażuje się w prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizację aplikacji naukowych.Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej ...

więcej
Laboratoria
Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki
Domena:

więcej
Laboratoria
Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji
Domena:


Obiekty:

Jest to laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji . Więcej informacji na stronie http://pkm.utp.edu.pl

Zapytania ofertowe można przesłać na adres: stmpkm@utp.edu.pl

Akredytacja: AB 372
więcej
more