Oferty zespołów

Oferta
Agregat zarządzający wykorzystaniem energii

Agregat zarządzający wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych.

Opracowanie agregatu zarządzającego wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych tj. maszyny, która współpracując z kilkoma akumulatorami różnych form energii prowadzi racjonalną gospodarkę energią i mediami (woda, powietrze).


Efekt końcowy:

Demonstrator agregatu zarządzającego wykorzystaniem energii w dużych systemach technologicznych.


Oczekiwane efekty:

Zwiększenie efektywności energetycznej procesów,

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej,

Efektywne zarządzanie energią,

Rozłączenie technologii od zasilania w energię,


Słowa kluczowe: energy storage, energy management


Kontakt: zbigniew.gnutek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 36 05

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grid: marek.wasowski@pwr.edu.pl, tel ...

więcej
Oferta
Akumulacja nadprodukcji energii elektrycznej

Akumulacja nadprodukcji energii elektrycznej w akumulatorach pneumatycznych.

Opracowanie systemu akumulacji nadprodukcji energii elektrycznej w akumulatorach pneumatycznych wykorzystujących sprężarki i rozprężarki objętościowe.

Efekt końcowy:

Demonstrator systemu akumulacji sprężarki i rozprężarki objętościowe nadprodukcji energii elektrycznej  wykorzystujący.

Oczekiwane korzyści:

Zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne nośniki energii,

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

Zwiększenie efektywności energetycznej,

Akumulacja nadwyżek energii elektrycznej,

Słowa kluczowe: electricity accumulation, pneumatic accumulators

Kontakt: zbigniew.gnutek@pwr.edu.pl, tel. 71 320 36 05

Kontakt do Centrum Kompetencji Smart Grids: marek.wasowski@pwr.edu.pl, tel. 71 320 44 28

więcej
Oferta
Analiza mikrotwardości
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania mikrotwardości, wyznaczanie twardości, stałych materiałowych, pełzania oraz relaksacji dla materiałów litych, cienkich warstw, polimerów, żeli i innych materiałów.
więcej
Oferta
Analiza oporu powierzchniowego
Centrum Inżynierii Powierzchni umożliwia wyznaczanie oporu powierzchniowego metodą czteropunktową dla szerokiej gamy materiałów oraz cienkich warstw.
więcej
Oferta
Analiza składu chemicznego powierzchni
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje analizę jakościową i ilościową składu chemicznego powierzchni oraz warstw podpowierzchniowych za pomocą spektroskopii fotoelektronowej (XPS / UPS) oraz spektroskopii elektronów Augera (AES).
więcej
Oferta
Analiza strat w sieci rozdzielczej energii elektr.
...
więcej
Oferta
Analiza widmowa
Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania właściwości optycznych poprzez analizę widm odbiciowych, transmisyjnych oraz spektralno - dyfuzyjnych w zakresie od 200 do 2500 eV.
więcej
Oferta
Analiza złóż surowców mineralnych

Zespół podejmuje działania badawcze i analityczne w zakresie:

 • oszacowania zasobów surowców mineralnych
 • prowadzenia projektów poszukiwawczych i dokumentacyjnych złóż surowców mineralnych 
więcej
Oferta
Analiza, badania rynku, ocena efektywności działań
 1. badania rynku,
 2. analiza uwarunkowań rynkowych dla nowych produktów i usług,
 3. badanie oczekiwań nabywców w stosunku do nowych wyrobów i ich cen,
 4. określenie efektywności ekonomicznej produkcji nowych wyrobów, technologii,
 5. ocena możliwości komercjalizacji nowych rozwiązań,
 6. oceny efektywności, ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 7. analizy powiązań klastrowych w obszarze biogospodarki,
 8. analizy ryzyka przedsięwzięć gospodarczych,
 9. analizy konkurencyjności podmiotów gospodarczych,
 10. analizy potencjału rozwojowego polskiego przemysłu spożywczego i innych elementów agrobiznesu.
więcej
Oferta
Analizy i doradztwo przedinwestycyjne
Inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, instalacji czy technologii są bardzo kosztochłonne, zatem podejmowanie racjonalnych decyzji na etapie przygotowania takich procesów budowlanych jest niezwykle istotne, często kluczowe dla powodzenia finansowego przedsięwzięcia.
W związku z tym Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska oferuje doradztwo i wsparcie merytoryczne przygotowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną, przede wszystkim w zakresie:
 • bilansowania zapotrzebowania na energię (ciepło, chłód, energię elektryczną),
 • komputerowej symulacji rocznego zużycia energii obiektu wraz z wariantowaniem modernizacji budynku i analizą wpływu zmian na jego roczny bilans energetyczny,
 • rekomendacji rozwiązań, technologii oraz nośników energii, w tym odnawialnych, możliwych do zastosowania w rozpatrywanym obiekcie,
 • analizy ...
więcej
more