Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Stanowiska hamowniane do badań silników | Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych

Domena:

Centrum dysponuje stanowiskami hamownianymi do badań:  

  1. silników o zapłonie samoczynnym - 5 stanowisk z silnikami różnej wielkości, przystosowane do zasilania paliwami alternatywnymi, automatyczne sterowanie silników i ...
Słowa kluczowe: silnik o zapłonie samoczynnym, silnik o zapłonie iskrowym
szczegóły oferty

Laboratorium Datowania Luminescencyjnego | CEMIZ- Centrum Kompetencji w zakresie metod izotopowych i radioizotopowych dla gospodarki

Domena:
  • Laboratorium preparatyki chemicznej próbek mineralnych na potrzeby datowania metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL),
  • Automatyczny czytnik luminescencji Risø TL/OSL-DA-20 ze skanerem laserowym i źródłem radioaktywnym ...
szczegóły oferty

Laboratorium krystalograficzne | ChuOp

Domena: W Katedrze Krystalografii znajdują się dwa dyfraktometry: KUMA KM-4 (tradycyjny) i Xcalibur CCD wyprodukowane przez KUMA Diffraction - firmę, która powstała w 2001 roku w wyniku ...
szczegóły oferty

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego: JEOL JES FA-200 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Dyfraktometr monokrystaliczny Xcalibur | ChuOp

Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Typ: Dyfraktometr monokrystaliczny
Model: Xcalibur CCD
Opis: Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Producent: Oxford Diffraction
szczegóły oferty

Termoanalizator TGA sprzężony z analizatorem gazów wylotowych | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Model: DSC1
Opis:

szczegóły oferty

Obraz trójwymiarowy (3D) | E-Technologie

Prowadzone prace naukowo badawcze:

1. zastosowanie metod grafiki komputerowej do prezentacji trójwymiarowych narządów,

2. przetwarzanie obrazów medycznych w celu wyznaczania granic ruchu narządów,

3. przetwarzanie obrazów do monitorowania i diagnostyki procesów wytwórczych.

szczegóły oferty

Projektowanie innowacyjnych opakowań żywności | Lokalna żywność prozdrowotna

Zespół posiada doświadczenie w zakresie projektowania innowacyjnych opakowań do żywności i bioimmobilizacji dodatków funkcjonalnych.
szczegóły oferty

Dezynfekcja SARS-CoV-2 - robot "COVIBOT" | COVID-19

Naukowcy z Laboratorium Mechatroniki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej (dr inż. Jarosław Szrek i mgr inż. Artur Muraszkowski) pracują nad autonomicznym robotem, który ułatwi odkażanie pomieszczeń potencjalnie zanieczyszczonych bakteriami i wirusami. Mobilna platforma wyposażona w lampy UV przechodzi właśnie szereg testów.
„Covibot” powstaje w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn ...
szczegóły oferty