Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Obrazowania, Wydz. Chemiczny, Politechnika Wrocławska | COVID-19

Domena:
Laboratorium Obrazowania na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wyposażone jest w unikalny na skalę krajową cytometr masowy Helios (ang. Imaging Mass Cytometry, IMC), służący do analizy ...
Słowa kluczowe: cytometria przepływowa, badanie próbek, próbki biologiczne, białka, wirus SARS-CoV-2-PLpro, wirus SARS-CoV-2, COVID-19, koronawirus
szczegóły oferty

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE) | E-Technologie

Domena:

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE) wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i stanowiska do pomiaru w komorze SAC, w komorze bezodbiciowej, w komorze rewerberacyjnej i w komorze ...

Akredytacja: AB Nr 167 od 1998 r. Zakres akredytacji: F/6 Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego F/7 Badania kompatybilności elektromagnetycznej ...
Słowa kluczowe: komora SAC, EMC, kompatybilność elektromagnetyczna, komora bezodbiciowa, komora rewerberacyjna, komora GTEM
szczegóły oferty

Laboratorium analityczne fizjologii i biochemii roślin w warunkach stresu | Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Domena:

W skład laboratorium wchodzą:

1.     Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, z wyposażeniem:

  •         komora fitotronowa dedykowana roślinom wodnym,
  •         chromatograf cieczowy HPLC Shimadzu,

2.     Pracownia ekofizjologiczna posiadająca ...

Słowa kluczowe: biochemia roślin, fizjologia roślin
szczegóły oferty

Aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej (DMA) | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

do oznaczania charakterystyki lepkosprężystej materiałów ...

Model: DMA 861e
Opis:

szczegóły oferty

Przyrząd do wzorcowania czujników | Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

Przyrząd do wzorcowania czujników Optimar 100 - Mahr


Właściwości produktu

OPTIMAR 100 to ekonomiczne stanowisko kontrolne do częściowo zautomatyzowanej lub w pełni automatycznej kontroli czujników zegarowych, precyzyjnych przyrządów wskazówkowych, czujników dźwignikowych oraz 2-punktowych średnicówek, a także indukcyjnych i inkrementalnych czujników pomiarowych.

Cechy

  • Automatyzacja procesów częściowych dzięki motorycznemu napędowi kła pomiarowego ...
Model: Optimar 100
Opis:

Przyrząd do wzorcowania czujników Optimar 100 - Mahr


Właściwości produktu

OPTIMAR 100 to ekonomiczne stanowisko kontrolne do częściowo zautomatyzowanej lub w pełni automatycznej kontroli czujników zegarowych, precyzyjnych przyrządów wskazówkowych, czujników dźwignikowych oraz 2-punktowych średnicówek, a także ...

szczegóły oferty

Piec do bondingu fuzyjnego szkła | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

Typ: muflowy
Model: SNOL 8,2/1100
Producent: AB UTENOS
szczegóły oferty

Projektowanie i urządzanie terenów zieleni | Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

W zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni CK zaprasza do współpracy m.in. w obszarach:

  • opracowania projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenów zieleni na obszarach zurbanizowanych i poprzemysłowych,
  • analizy dendrologicznej,
  • analizy kompozycyjnej ciągów komunikacyjnych.
szczegóły oferty

Proces uzyskiwania/odzyskiwania metali | Przetwórstwo Surowców Mineralnych

Pirometalurgiczne procesy otrzymywania miedzi, szczególnie:

  • jednostadialny proces zawiesinowy,
  • odmiedziowanie żużla zawiesinowego,
  • konwertorownie miedzi,
  • rafinacja miedzi.
szczegóły oferty

Projektowanie innowacyjnych opakowań żywności | Lokalna żywność prozdrowotna

Zespół posiada doświadczenie w zakresie projektowania innowacyjnych opakowań do żywności i bioimmobilizacji dodatków funkcjonalnych.
szczegóły oferty