Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Pracownia Pomiarów i Diagnostyki | Instytut Elektrotechniki

Domena: - oceny właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM), - niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne), - szacowania niepewności wyników ...
Akredytacja: - elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego (drążki, kleszcze, wskaźniki napięcia, pomosty, chodniki, rękawice, kalosze), - badania odporności na promieniowanie słoneczne (UV), - badania klimatyczne (suche gorąco, mokre gorąco, suche zimno ...
szczegóły oferty

Zespół Technologii Małoseryjnej | Instytut Elektrotechniki

Domena: Oferta produkcyjna Zespołu: - Izolatory kompozytowe średnionapięciowe (24 kV) typu CS70, - Izolatory kompozytowe wysokonapięciowe (110 kV) typu CS120, - Izolatory kompozytowe wysokonapięciowe (220 kV) typu CS160, - Kompozytowe ...
Akredytacja: Badania termomechaniczne kompozytowych izolatorów wsporczych - 96 lub 48 godzinna próba z przemiennym cyklem grzania i chłodzenia, - temperatura próby: - 15°C ¸ +70°C - 35°C ¸ +50 ...
szczegóły oferty

Laboratorium Zintegrowanych Zespołów Telekomunikacyjnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Laboratorium jest zapleczem badawczym Pracowni Sieci Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wyposażenie jednostki pozwala na prowadzenie badań i pomiarów parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych ...

szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: CHI 660C | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Typ: potencjostat
Model: CHI 660C
Producent: CH Instruments
szczegóły oferty

Tester twardości metodą wahadła Koeniga i Persoza | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


Opis:


Producent ...
szczegóły oferty

Drukarka 3D | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

Typ: druk strumieniowy
Model: ProJet 3510 SD
Producent: 3D Systems
szczegóły oferty

Laboratorium Energetyki Procesowej | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Działalność Laboratorium obejmuje następujące zagadnienia poparte dotychczasowym doświadczeniem realizacyjnym i wdrożeniami przemysłowymi oraz badaniami pracowników:

•    racjonalizacja użytkowania energii w przemyśle, audyty energetyczne procesów przemysłowych,

•    bilansowanie procesów konwersji masy i energii w reaktorach przemysłowych,

•    badania procesów jednostkowych związanych z konwersją paliw i energii,

•    ochrona środowiska przed skutkami użytkowania paliw, opracowywanie założeń ...

szczegóły oferty

Badania stanowiskowe silników spalinowych | Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych

  1. Badania stanowiskowe silników spalinowych i pojazdów w stanach statycznych i nieustalonych
  2. Analiza toksyczności spalin
  3. Dwupaliwowe zasilanie silników 
  4. Dobór parametrów zasilania w oparciu o dobrane kryteria optymalizacji
  5. Optymalizacja paramertów zasilania silników
  6. Sterowanie pracą siłowni ko-generacyjnych z silnikeim tłokowym przy zmiennnych własnościach paliw
  7. Modelowanie procesów silnikowych


szczegóły oferty

Jakość dostawy EE | Centrum Kompetencji ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Jakość dostawy energii elektrycznej, systemy monitorowania, układy energoelektroniczne do poprawy JDEE

szczegóły oferty