Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych | Centrum surowców mineralnych i pierwiastków krytycznych

Domena:

Wydziałowe Laboratorium Analiz Strukturalnych, Fazowych i Geochemicznych

 • mikroskop elektronowy Fei Quanta 200 (EDS)
 • dyfraktometr rentgenowski (SmartLab(9kW) RIGAKU z kamerą wysokotemperaturową HTK 1200 i kamerą ...
szczegóły oferty

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów | Centrum Inżynierii Powierzchni

szczegóły oferty

Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Mineralizator Ethos One | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Mineralizator Ethos One umożliwia jednoczesną mineralizację próbek stałych, ciekłych, osadów w dziesięciu teflonowych, zamkniętych naczyniach. Kontrola procesu mineralizacji odbywa się poprzez kontrolę temperatury w naczyniu referencyjnym za pomocą termopary oraz monitoring ciśnienia we wszystkich naczyniach jednocześnie, a specjalny czujnik Q/P umożliwia usunięcie nadmiaru ciśnienia w naczyńku reakcyjnym. Mineralizator sterowany ...
Opis: Mineralizator Ethos One umożliwia jednoczesną mineralizację próbek stałych, ciekłych, osadów w dziesięciu teflonowych, zamkniętych naczyniach. Kontrola procesu mineralizacji odbywa się poprzez kontrolę temperatury w naczyniu referencyjnym za pomocą termopary oraz monitoring ciśnienia we wszystkich naczyniach jednocześnie, a specjalny czujnik Q/P umożliwia ...
szczegóły oferty

Maszyna do cięcia podłoży | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

Typ: piła tarczowa diamentowa z układem pozycjonowania
szczegóły oferty

Zestaw spektrometrów diodowych: Ocean Optics QE65000 + NIRQUEST512 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Komunikacja satelitarna | E-Technologie

Zespół pod kierunkiem prof. R. Zielińskiego specjalizuje się w dziedzinie radiokomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem systemów satelitarnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą kompatybilności elektromagnetycznej systemów radiokomunikacyjnych i zastosowaniem technik modelowania matematycznego przy planowaniu tego typu systemów.

Działalność naukowa jest ponadto związana z:

*) badaniem właściwości nowoczesnych systemów teleinformatycznych (w szczególności bezprzewodowych ...

szczegóły oferty

Bezpieczeństwo | Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa

Kluczowe kompetencje Centrum obejmują:

 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
 • bezpieczeństwo militarne
 • bezpieczeństwo transportu
 • bezpieczeństwo techniczne i chemiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo transgraniczne.

Centrum proponuje współpracę w następujących obszarach i projektach badawczych:

 • planowanie cywilne (bezpieczeństwa)
 • bezpieczeństwo publiczne
 • monitorowanie obiektów i terenu w celu wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem
 • monitorowanie i identyfikacja zagrożeń dla ...
szczegóły oferty

Sztuczna inteligencja w JDEE | Centrum Kompetencji ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

prognozowanie zastosowanie metod sztucznej inteligencji w obszarze JDEE
szczegóły oferty