Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Zespół Badawczy Mechaniki Biomateriałów | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Hamownia B | Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych

Domena:

W boksie pomiarowym hamowni B umieszczono następujące sterowniki i systemy pomiarowe:

  • Sterowniki hamulców elektrowirowych
  • Oprogramowanie sterowników hamulców elektrowirowych (opracowanie własne Katedry)
  • Sterownik Common-Rail, typ - KSSiP-2 ...
Słowa kluczowe: oscyloskop cyfrowy, zadymienie spalin
szczegóły oferty

Laboratorium mikro-spektrofluorymetrii | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: spektrofluorymentr FLS980 (Edinburgh Instruments) sprzężony z inwersyjnym mikroskopem optycznym (Nikon Eclipse TE2000-U)
szczegóły oferty

Mikroskop Optiphot | Centrum surowców mineralnych i pierwiastków krytycznych

Mikroskop Optiphot firmy NIKON znajduje się na wyposażeniu Pracowni Mikroskopii Kruszcowej na 

Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Osoba Kontaktowa: Adam Piestrzyński.

Opis:

Mikroskop Optiphot firmy NIKON znajduje się na wyposażeniu Pracowni Mikroskopii Kruszcowej na 

Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Osoba Kontaktowa: Adam Piestrzyński.

Producent: Nikon
szczegóły oferty

Piec próżniowy ALD | Droga w przestrzeń

szczegóły oferty

Dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Pracownia Analiz Ekologicznych Zakładu Monitoringu Środowiska wyposażona jest w dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER. Jest to dyfraktometr proszkowy z dwukołowym nowoczesnym goniometrem, wyposażony w zwierciadło Goebla, detektory do pomiarów 1D – Lynxeye oraz 2D – Vantec 500 oraz autosampler. Proces pomiarowy może być prowadzony w geometrii Bragga-Brentano lub standardowej transmisyjnej. Do ...
Opis: Pracownia Analiz Ekologicznych Zakładu Monitoringu Środowiska wyposażona jest w dyfraktometr rentgenowski (XRD) D8 DISCOVER BRUKER. Jest to dyfraktometr proszkowy z dwukołowym nowoczesnym goniometrem, wyposażony w zwierciadło Goebla, detektory do pomiarów 1D – Lynxeye oraz 2D – Vantec 500 oraz autosampler. Proces ...
szczegóły oferty

Monitorowanie i prognozowanie zużycia energii | Centrum Kompetencji ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

szczegóły oferty

Urządzenia do eksploatacji złóż | Centrum Nowoczesnych Technologii Wydobywczych

Zautomatyzowany kompleks ścianowy do eksploatacji głęboko położonych cienkich pokładów złóż surowców mineralnych

       W pełni zautomatyzowany kompleks ścianowy do wydobycia rud metali nieżelaznych i węgla kamiennego.

szczegóły oferty

Usługi | Atlas Zasobów Otwartej Nauki

Usługi udostępniania
szczegóły oferty