Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium zaawansowanych technik chromatografii cieczowej | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Domena:

szczegóły oferty

Laboratorium obliczeń przyrodniczych | Atlas Zasobów Otwartej Nauki

Domena: Badanie rozmieszczenia niedźwiedzi polarnych na terenie Europy.
Akredytacja: Światowa Organizacja Opieki nad Zwierzętami Polarnymi
Słowa kluczowe: niedźwiedzie polarne, zwierzęta
szczegóły oferty

Laboratorium Ochrony Powietrza | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Ochrony Powietrza wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium prowadzi prace badawcze w zakresie:

  • Technologii wytwarzania ...

szczegóły oferty

System do natryskiwania plazmowego nanomateriałów Axial III | Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

Zrobotyzowany system do natryskiwania plazmowego nanomateriałów Axial III.
Opis: Zrobotyzowany system do natryskiwania plazmowego nanomateriałów Axial III.
szczegóły oferty

Pracownia Pomiarów Czasów Życia Pozytonów | IFUOp, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Detektor T-664 3229
Typ: Konstrukcja własna
Opis: Detektor T-664 3229
szczegóły oferty

Młoty do badania udarności (wg Charpy’ego i Izode’a) | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Młoty  z rejestracją siły w ...

Opis:

szczegóły oferty

Analiza widmowa | Centrum Inżynierii Powierzchni

Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania właściwości optycznych poprzez analizę widm odbiciowych, transmisyjnych oraz spektralno - dyfuzyjnych w zakresie od 200 do 2500 eV.
szczegóły oferty

Badania materiałów budowlanych | Inteligentne budownictwo energooszczędne

Przeprowadzamy badania laboratoryjne oraz badania w trakcie użytkowania na rzeczywistych obiektach (badania "in situ").
szczegóły oferty

Badania tkanin i włóknin | Centrum nanokompozytów włóknistych

  • Badanie właściwości tkanin (wytrzymałość, rozciągliwość, kurczliwość, odpornośc na ścieranie, odporność na pilling, zmiana wymiarów po praniu domowym, badanie cech mechanicznych)
  • Badanie właściwości włóknin
  • Badanie przepuszczalności powietrza przez wyroby włókiennicze
  • Badanie statycznych i zmęczeniowych (policyklicznych) badań wytrzymałościowych włókien i przędz


http://www.itimp.ath.bielsko.pl/oferta1.pdf

szczegóły oferty