Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Pracownia Lakierów Elektroizolacyjnych | Instytut Elektrotechniki

Domena: - Badania materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych (tworzywa sztuczne, lakiery nasycające, pokrywające, przewody nawojowe, kable i przewody elektryczne, koszulki, folie, rury, metale) - Badanie degradacji izolacji międzyzwojowej silnika ...
Akredytacja: - Wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie (moduł sprężystości, wytrzymałość, granice plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu) Zakres siły: rozciąganie i ściskanie do 100 kN, zginanie do 10 ...
Słowa kluczowe: word
szczegóły oferty

Laboratorium Automatyzacji procesów przemysłowych | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Dysponuje oprogramowaniem do projektowania i implementacji współbieżnych i rozproszonych opartych na nowoczesnych mechanizmach synchronizacji, komunikacji i metod szeregowania zadań (ADA2013). Ponadto dysponuje dysponuje trzema stanowiskami ...
szczegóły oferty

Laboratorium mikroskopii wibracyjnej | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: - spektrometr Ramana (Jobin-Yvon T64000) z mikroskopem konfokalnym Olympus - spektrometr FT-Ramana (Bruker RamanScope III) z mikroskopem Olympus
szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: Bio-Logic SP-150 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: Autolab PGSTAT20 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Philips SEM 515 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie Philips SEM 515

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego).

Philips SEM 515 Specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                   5 nm
Accelerating voltage/Napięcie przyspieszające    30 kV
Electron gun/ Działo elektronowe             Tungsten ...

Typ: sem
Model: 515
Opis:

Informacja o mikroskopie Philips SEM 515

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego).

Philips SEM 515 Specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                   5 ...

szczegóły oferty

Smart metering | Smart Power Grids

Smart metering

A.  Analiza danych (pomiarowych), statystyka i modelowanie procesów przetwarzania danych (MDM  - Meter Data Management)

B.   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w ISE (Wide-scale Application of Advanced Metering and Communications Networks)

C.   Cyfrowe systemy pomiarowe, w tym systemy zdalnego opomiarowania (AMI - Advanced Metering Infrastructure,  AMM  - Automated Meter Management, AMR -  Automated Meter ...

szczegóły oferty

Dystrybucja wody | Woda i Środowisko

  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów instalowanych techniką tradycyjną lub bezwykopową 
  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów poddanych renowacji
  • Zapobieganie wtórnemu skażeniu biologicznemu wody poprzez zahamowanie rozwoju błony biologicznej w przewodach wodociągowych
  • Przewidywanie oraz zapobieganie występowaniu awarii sieci wodociągowej
  • Rozwój oraz implementacja ...
szczegóły oferty

Oczyszczanie wody | Woda i Środowisko


  • Rozwój oraz implementacja technik dezynfekcji wody w celu ograniczania powstawania szkodliwych produktów ubocznych
  • Pozyskiwanie surowców mineralnych z ubocznych produktów oczyszczania wody i ścieków
  • Odzysk wody z wód zużytych
  • Weryfikacja możliwości zastosowania nowych/alternatywnych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
  • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów
szczegóły oferty