Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych | Nieinwazyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, nanobiotechnologie

Domena:

Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych posiada unikalny sprzęt:

 • Prototyp urządzenia do wytwarzania nanostrutur na skalę laboratoryjną i techniczną
 • Zestaw urządzeń do pełnej charakteryzacji chemicznej i fizykochemicznej ...
Słowa kluczowe: badania przedkliniczne, nanostruktura, test in vitro, ekstruzja, HPLC, system detekcji, AFM, zol-żel, zol-żele, zol-żelowy materiał, nowotwory piersi, nowotwór piersi, nowotwór, rakotwórczość Cr(VI), nanoskopia, techniki nanoskopowe, stent, stent naczyniowy, stent wieńcowy, stenty, stenty wieńcowe, restenoza, biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, badania nanostruktur, nośniki zol-żel, nośnik leku, nośnik leków, terapia antyrakowa, nowotwór szyjki macicy, nowotwór złośliwy, rakotwórczość, błona komórkowa, nanofiltracja, bionanofiltracja, sztuczna ...
szczegóły oferty

Laboratorium Sieci Złożonych i Analizy Wielkich Zbiorów Danych | ENGINE

Domena:

Jednym z celów projektu ENGINE jest stworzenie nowego laboratorium sieci złożonych i analiz dużych zbiorów danych, które będzie wspierało zespół projektowy dzięki wydajnej platformie obliczeniowej ...

Słowa kluczowe: analiza danych, uczenie maszynowe, dyfuzja informacji
szczegóły oferty

Laboratorium Maszyn i Urzadzeń Transportowych | Centrum Nowoczesnych Technologii Wydobywczych

Domena:
Laboratorium Maszyn i Urządzeń Transportowych - wyposażenie:

 • Stanowisko do badania własności reologicznych taśmy
 • Stanowisko do badania sztywności poprzecznej taśmy wraz z komorą klimatyczną
 • Stanowisko do badania ...
Słowa kluczowe: reologia, własności reologiczne, taśma przenośnikowa, taśma transporterowa, przenośnik zgrzebłowy, przenośnk taśmowy, urobek skalny
szczegóły oferty

Analizator spalin | Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych

None
Typ: analizatory gazów| aparatura do badań układów napędowych| aparatura stosowana w badaniach ochrony środowiska
Producent: AVL Zóllner
szczegóły oferty

Aparat do dynamicznej mechanicznej analizy termicznej (DMA) | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

do oznaczania charakterystyki lepkosprężystej materiałów ...

Model: DMA 861e
Opis:

szczegóły oferty

ABAQUS | Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych

     ABAQUS - specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych

licencja komercyjna bez ograniczeń czasowych na pakiet programów do obliczeń metodą elementów skończonych ABAQUS w wersji 6.6-4.

Uzupełnienie pakietu stanowi Intel Visual Fortran Compiler 9.1 for Windows. Oprogramowanie pracuje na wieloprocesorowej stacji roboczej HP xw8400. Oprogramowanie obejmuje:

 •     ABAQUS/Explicit (program metody ...
Opis:

     ABAQUS - specjalistyczne oprogramowanie do zaawansowanych analiz numerycznych

licencja komercyjna bez ograniczeń czasowych na pakiet programów do obliczeń metodą elementów skończonych ABAQUS w wersji 6.6-4.

Uzupełnienie pakietu stanowi Intel Visual Fortran Compiler 9.1 for Windows. Oprogramowanie pracuje na wieloprocesorowej stacji ...

szczegóły oferty

Badania elipsometryczne | Centrum Inżynierii Powierzchni

Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badanie własności optycznych materiałów litych, cienkich warstw i układów wielowarstwowych techniką elipsometryczną w szerokim zakresie widmowym.
szczegóły oferty

Ocena technologii i jej skutków | Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym

 1. Ocena etycznych aspektów wdrażania technologii
 2. Analiza i ocena systemów socjotechnologicznych
 3. Analiza wpływu technologii na społeczeństwo (badania jakościowe, badania ilościowe)
 4. Zrównoważony rozwój (podstawy aksjologiczne, etyczne, społeczne i ekologiczne)
 5. Technology Assessment (TA) jako narzędzie do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury
 6. Ocena technologii i jej skutków społecznych ...
szczegóły oferty

Prace badawcze, demostracyjne i wdrożeniowe | Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki

Najważniejsze kierunki działań Centrum wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ochrony zasobów środowiska, ograniczania presji przemysłowej i rozwoju gospodarczego, w tym urbanizacji. Proponowane rozwiązania, metody i technologie uwzględniają kryteria środowiskowe dotyczące racjonalizacji zużycia zasobów (w tym nieodnawialnych), ochrony bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo, klimatu oraz opłacalności ekonomicznej w odniesieniu do ich ...

szczegóły oferty