Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Pracownia Materiałów Magnetycznych i Stykowych | Instytut Elektrotechniki

Domena: Przedmiot zainteresowań Pracowni pomiary i badania właściwości miękkich i twardych materiałów magnetycznych, projektowanie i badania obwodów magnetycznych, materiałoznawstwo, technologia i aplikacje superkondensatorów, technologie próżniowego nanoszenia ...
szczegóły oferty

Laboratorium Eksploatacji Maszyn | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Dysponuje skomputeryzowanym stanowiskiem do badań stanu warstwy wierzchniej tj. twardościomierz ZWICK ZHV 10, chropowastościomierze PGM-1CV.3D  i TR-200 oraz stanowiska do badań właściwości eksploatacyjnych materiałów ...
szczegóły oferty

MVlab | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Nasz zespół koncentruje się na badaniach i rozwoju nowych metod, technologii i urządzeń do optycznych pomiarów oraz inspekcji jakości powierzchni - szczególnie tematów trudnych.

Najwyższe kompetencje ...

szczegóły oferty

Stanowisko państwowego wzorca temperatury | Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN

szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: Metrohm PGSTAT302N+BA | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

60-cm teleskop Cassegraina | Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
Opis: Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
szczegóły oferty

Jakość transmisji w środowisku elektromagnetycznym | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji oferuje współpracę i usługi w obszarze badawczym:

  • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badanie poziomów emisji elektromagnetycznych (zmierzonych i niezmierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.
szczegóły oferty

Maszynowe uczenie | ENGINE

...
szczegóły oferty

Oczyszczanie ścieków | Woda i Środowisko

  • Rozwój oraz implementacja nowych procesów oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń wynikających z postępu cywilizacyjnego oraz wzrastających wymagań jakości produktu (woda, ścieki oczyszczone)
  • Intensyfikacja usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez zastosowanie alternatywnych metod oczyszczania biologicznego
  • Rozwój oraz implementacja technologii zagospodarowania ubocznych produktów oczyszczania ścieków
  • Dążenie do samowystarczalności energetycznej systemów oczyszczania ...
szczegóły oferty