Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratory of Rapid Product Development | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

W laboratorium Rapid Prototyping rozwijamy technologie szybkiego wytwarzania prototypów (RP) oraz narzędzi do serii prototypowych (RT). Technologie te stosowane są we wczesnych etapach rozwoju produktu ...

szczegóły oferty

Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów | Centrum Inżynierii Powierzchni

szczegóły oferty

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność ...

Akredytacja: Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony ...
szczegóły oferty

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego: JEOL JES FA-200 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

System pomiarowy AFM | Instytut Elektrotechniki

Aparatura oferuje pomiar szerokiego spektrum właściwości fizycznych. Mikroskopia sił atomowych – AFM (ang. Atomic Force Microscopy), umożliwia pomiar właściwości powierzchni w skali od pojedynczych nanometrów (skala molekularna) do setek mikrometrów. Uznawana jest za jedną z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych narzędzi w rozwoju nanotechnologii. Znalazła zastosowanie do różnych badań w tym biologicznych ...
Opis: Aparatura oferuje pomiar szerokiego spektrum właściwości fizycznych. Mikroskopia sił atomowych – AFM (ang. Atomic Force Microscopy), umożliwia pomiar właściwości powierzchni w skali od pojedynczych nanometrów (skala molekularna) do setek mikrometrów. Uznawana jest za jedną z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych narzędzi w rozwoju nanotechnologii. Znalazła zastosowanie ...
szczegóły oferty

Dyfraktometr monokrystaliczny | ChuOp

Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Typ: Dyfraktometr monokrystaliczn
Model: Diffractometer KUMA KM-4
Opis: Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Producent: KUMA Diffraction
szczegóły oferty

ICT w usługach multimedialnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji działając w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

  • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
    • kreowanie nowych usług w zakresie ...
szczegóły oferty

Struktura i własności halogenoantymonianów(III) | ChuOp

Struktura, własności i przemiany fazowe halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych Sole alkiloamoniowe halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) znane są od około wieku, wtedy to bowiem ukazały się pierwsze prace traktujące o syntezie i właściwościach tych związków. Jednak dopiero prace opublikowane w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia przyniosły znaczący ...
szczegóły oferty

Oczyszczanie wody | Woda i Środowisko


  • Rozwój oraz implementacja technik dezynfekcji wody w celu ograniczania powstawania szkodliwych produktów ubocznych
  • Pozyskiwanie surowców mineralnych z ubocznych produktów oczyszczania wody i ścieków
  • Odzysk wody z wód zużytych
  • Weryfikacja możliwości zastosowania nowych/alternatywnych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
  • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów
szczegóły oferty