Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Technologi sterowania procesami współbierznymi | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia sterowania procesami dyskretnymi (programowalne sterowniki logiczne nowej generacji firmy SIEMENS) oraz oprogramowanie inżynierskie TIA Portal do realizacji algorytmów sterowania ...
szczegóły oferty

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Jedno z największych akredytowanych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, w którym każdego roku prowadzi się badania naukowe oraz badania w ramach prac innowacyjno-wdrożeniowych dla około 50-ciu przedsiębiorstw ...

Akredytacja: Status jednostki autoryzowanej przez Ministerstwo Infrastruktury RP (decyzja nr 20 HTNP/AUKE/2004 z dnia 17 sierpnia 2004) w zakresie Dyrektywy 89/336/EWG art ...
szczegóły oferty

Laboratorium Obliczeń Rozproszonych i Eksploracji Danych | ENGINE

Domena:

Przeznaczenie laboratorium

Wdrażanie i przetestowanie systemów opartych na wiedzy dla wybierania konfiguracji obliczeń równoległych i struktur systemów komputerowych, systemy obliczeń rozproszonych, szczególnie przeznaczonych do zadań ...

Słowa kluczowe: system obliczeń
szczegóły oferty

Zestaw spektrometrów diodowych: Ocean Optics QE65000 + NIRQUEST512 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

CM-20 SuperTwin | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating voltage/napięcie przyspieszające   200 kV
Electron gun/ Działo elektronowe            LaB6
Magnification/Powiększenie ...

Typ: TEM
Model: CM-20 SuperTwin
Opis:

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating ...

szczegóły oferty

Komora atmosferyczna | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

A | Zespół materiałów luminescencyjnych


szczegóły oferty

Synteza i struktura metaloftalocyjanin | ChuOp

Wiele metalicznych pierwiastków układu okresowego tworzy kompleksy z ftalocyjaniną [1]. Ligand ftalocyjaninowy (C32H16N8-2) zbudowany jest z czterech pierścieni izoindolowych połączonych mostkiem azametinowym. Ligand ten posiada podobny szkielet pierścienia do naturalnych metaloporfiryn (chlorofil, hem), w wyniku czego wiele badań bionieorganicznych jest skoncentrowanych na tych związkach chemicznych [2]. Metaloftalocyjaniny są badane ze ...
szczegóły oferty

Sieci społeczne oraz złożone | ENGINE

sieci społeczne oraz złożone, ich analiza oraz zastosowania w marketingu, telekomunikacji, pozyskiwaniu wiedzy ukrytej, analizie siatek przestępczych;

analiza mediów społecznościowych;

analiza nastawienia w tekstach; 


szczegóły oferty