Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Spektrometrii Mas | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Domena:

szczegóły oferty

Laboratorium mikroinżynierii MEMSLab | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

Domena:Wyposażone jest między innymi w linię technologiczną do wytwarzania mikrosystemów ze szkła, krzemu i polimerów, w tym:

 • stanowiska do wielowarstwowego bondingu anodowego krzemu i szkła ...
 • Słowa kluczowe: bonding anodowy krzemu, bonding fuzyjny, bonding anodowy Si-SiO2, bonding anodowy, bonding, bonding szkła, bonding fuzyjny szkło-szkło, bonding krzemowy, fotolitografia, mikrostruktury, mikrostruktura materiału, podłoże krzemowe, MEMS, MEMS (Micro-Electro Mechanical Sensors), struktury MEMS, lab-on-chip, analiza DNA, PCR, PCR czasu rzeczywistego, próżnia wysoka, emisja elektronów, mikrosensor, lab-on-a-chip, lab-chip, biochip, mikrosystemy próżniowe, mikrosystem analityczny, mikrosystemy analityczne, mikrosystem krzemowy, mikrosystem, mikrosystem przepływowy, mikrosystem krzemowo-szklany, mikrosystem ...
  szczegóły oferty

  Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

  Słowa kluczowe: keyword
  szczegóły oferty

  Forma wtryskowa | Centrum projektowania i wykonywania nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych

  Komplet form wtryskowych, w tym: 

  1. modułowa forma badawcza - forma z wymiennymi wkładkami gniazda formującego wyposażona w czujniki ciśnienia i temperatury firmy PRIAMUS; narzędzie pozwala na monitorowanie zjawisk zachodzących w gnieździe formującym w czasie realizacji procesu wtryskiwania (w tym weryfikacja zjawiska łączenia strugi),
  2. formy wtryskowe do wykonywania próbek badawczych zgodnie ...
  Opis:

  Komplet form wtryskowych, w tym: 

  1. modułowa forma badawcza - forma z wymiennymi wkładkami gniazda formującego wyposażona w czujniki ciśnienia i temperatury firmy PRIAMUS; narzędzie pozwala na monitorowanie zjawisk zachodzących w gnieździe formującym w czasie realizacji ...
  szczegóły oferty

  Chromatografy HPLC | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

  m.in. Agilent 1200 Infinity ...

  Opis:

  m ...

  szczegóły oferty

  Dyfraktometr Rentgenowski | Przetwórstwo metali i kompozytów metalicznych

  Dyfraktometr rentgenowski XRD 7 SEIFERT-FPM wraz z bazą danych ICDD PDF-2 (2007) oraz oprogramowaniem SiroQuant® Version V3.0.

  Typ: aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
  Model: XRD 7 SEIFERT-FPM
  Opis:

  Dyfraktometr rentgenowski XRD 7 SEIFERT-FPM wraz z bazą danych ICDD PDF-2 (2007) oraz oprogramowaniem SiroQuant® Version V3.0.

  szczegóły oferty

  Technologie warstw powierzchniowych | Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych

  • Projektowanie procesów podwyższania właściwości eksploatacyjnych części maszyn
  • Opracowanie technologii natryskiwania powłok plazmowych i naddźwiękowych
  • Analiza procesów zużycia i przywracanie wymiarów nominalnych zużytym częściom maszyn
  • Projektowanie procesów optymalizacji właściwości powłok natryskanych cieplnie
  • Analiza mikrostruktury i właściwości powłok natryskanych plazmowo i naddźwiękowo
  • Projektowanie zautomatyzowanych procesów natryskiwania zimnym gazem
  • Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw ...
  szczegóły oferty

  Analiza mikrotwardości | Centrum Inżynierii Powierzchni

  Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania mikrotwardości, wyznaczanie twardości, stałych materiałowych, pełzania oraz relaksacji dla materiałów litych, cienkich warstw, polimerów, żeli i innych materiałów.
  szczegóły oferty

  Działalność usługowa | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

  - wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.
  szczegóły oferty