Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowanie Energii wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania ...

szczegóły oferty

Laboratorium Eksploatacji Maszyn | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Dysponuje skomputeryzowanym stanowiskiem do badań stanu warstwy wierzchniej tj. twardościomierz ZWICK ZHV 10, chropowastościomierze PGM-1CV.3D  i TR-200 oraz stanowiska do badań właściwości eksploatacyjnych materiałów ...
szczegóły oferty

Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

szczegóły oferty

Stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających | Instytut Elektrotechniki

Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
Opis: Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
szczegóły oferty

Stanowisko do ciągłego odlewania taśm amorficznych | Instytut Elektrotechniki

Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 mbar, nadciśnienie dla gazów obojętnych (N2, He2, Ar2) maks ...
Opis: Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 ...
szczegóły oferty

Spektrometr NMR Bruker Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM | Laboratorium Badań Strukturalnych

Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji - ULTRASHIELDTM. Integralną częścią tej aparatury jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej rozdzielczości i czułości kriosonda (sonda trzykanałowa 1H/13C/15N, z odwrotnym ...
Model: Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM
Opis: Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji ...
szczegóły oferty

Jakość transmisji w środowisku elektromagnetycznym | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji oferuje współpracę i usługi w obszarze badawczym:

  • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badanie poziomów emisji elektromagnetycznych (zmierzonych i niezmierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.
szczegóły oferty

Oferta współpracy | Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej

CK Biotechnologii Przemysłowej posiada kluczowe kompetencje i doświadczenie w zakresie:

  • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
  • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów jak również w zakresie pracy w laboratoriach
  • ekspertyz, opinii naukowych.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki ...

szczegóły oferty

Badania struktury monokryształów | OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Zakład Krystalografii specjalizuje się w badaniach struktury i przemian fazowych w monokryształach. Pracownicy zakładu Krystalografii prowadzą badania nad uporządkowaniem atomów w materiałach funkcjonalnychtakich jak ferroiki, przewodniki jonowe i nanomateriały, charakterystyką właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA), Ponadto Zakład zajmuje się ...
szczegóły oferty