Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium ochrony gleb | Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Domena:

·        Wyposażenie laboratorium stanowi: 

  • zestaw do wyznaczania charakterystyki pF metodą płyt porowatych (Soil Moisture Equipment Corp. - USA),
  • spektrofotometr UV-Vis, typ DU640, (Beckman Instruments, USA),
  • cyfrowy penetrometr ...
Słowa kluczowe: mikromorfologia, ochrona gleby
szczegóły oferty

Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych | Nieinwazyjne metody fotonicznej diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych, nanobiotechnologie

Domena:

Laboratorium Biofizyki Agregatów Makrocząsteczkowych posiada unikalny sprzęt:

  • Prototyp urządzenia do wytwarzania nanostrutur na skalę laboratoryjną i techniczną
  • Zestaw urządzeń do pełnej charakteryzacji chemicznej i fizykochemicznej ...
Słowa kluczowe: badania przedkliniczne, nanostruktura, test in vitro, ekstruzja, HPLC, system detekcji
szczegóły oferty

Pracownia Nowych Technologii | Instytut Elektrotechniki

Domena: W zakresie ogniw fotowoltaicznych polimerowych: - badania nad nowymi polimerami o charakterze donorowym stosowanymi jako warstwa aktywna ogniw fotowoltaicznych polimerowych, - badania nad nowymi związkami organicznymi o ...
szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: Metrohm MULTI AUTOLAB M101 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Spektrometr NMR | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


Model: BrukerAvance 500 MHz
Opis:


Producent: Bruker
szczegóły oferty

Komora klimatyczna | Centrum projektowania i wykonywania nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych

Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności.

Więcej: komora klimatyczna KMF 115

Zastosowanie komór KMF: 

Przemysł farmaceutyczny, laboratoria kontrolne, zapewnienie jakości, symulacja warunków środowiska, przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy, dóbr luksusowych, biotechnologia, przemysł tytoniowy

Typ: Komora klimatyczna do testów stabilności
Model: KMF 115
Opis:

Komory klimatyczne do testów stabilności z rozszerzonym zakresem temperatury/wilgotności.

Więcej: komora klimatyczna KMF 115

Zastosowanie komór KMF: 

Przemysł farmaceutyczny, laboratoria kontrolne, zapewnienie jakości, symulacja warunków środowiska, przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy, dóbr luksusowych, biotechnologia, przemysł tytoniowy

Producent: Binder
szczegóły oferty

Pracownia Analiz Ekologicznych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Badania:
- monitoring składowisk odpadów,
- monitoring środowiska terenów inwestycyjnych (stan „zerowy”),
- monitoring emisji zanieczyszczeń na terenach lokalizacji georeaktorów w technologiach podziemnego zgazowania węgla,
- raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,                                   
- raporty oddziaływania na środowisko kopalń na etapie inwestycji, eksploatacji, rozbudowy i likwidacji (decyzje środowiskowe dla inwestycji i do wniosków koncesyjnych),
- badania mineralogiczne: surowców ...
szczegóły oferty

Badania materiałów budowlanych | Inteligentne budownictwo energooszczędne

Przeprowadzamy badania laboratoryjne oraz badania w trakcie użytkowania na rzeczywistych obiektach (badania "in situ").
szczegóły oferty

Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego | Lokalna żywność prozdrowotna

Zespół prowadzi  prace badawcze i naukowe w zakresie wykorzystania surowców pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem zwierzyny łownej do projektowania żywności o podwyższonej wartości odżywczej.
szczegóły oferty