Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Główne | Woda i Środowisko

Domena:

Laboratorium MPWiK SA we Wrocławiu bada wodę na wszystkich etapach uzdatniania i w sieci wodociągowej dostarczającej czystą wodę do Klienta. Bada również ścieki odprowadzane do ...

szczegóły oferty

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych | Energia z Odpadów

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, antracyt, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • stałych paliw wtórnych ...
szczegóły oferty

Zespół Badawczy Materiałów Kompozytowych | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Mikroskop skaningowy + przystawka EDS | Instytut Elektrotechniki

Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.
Opis: Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.
szczegóły oferty

Spektrometr NMR Bruker Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM | Laboratorium Badań Strukturalnych

Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji - ULTRASHIELDTM. Integralną częścią tej aparatury jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej rozdzielczości i czułości kriosonda (sonda trzykanałowa 1H/13C/15N, z odwrotnym ...
Model: Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM
Opis: Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji ...
szczegóły oferty

Spektrometr podczerwieni: Perkin Elmer Spectrum Two | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Struktura i własności halogenoantymonianów(III) | ChuOp

Struktura, własności i przemiany fazowe halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych Sole alkiloamoniowe halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) znane są od około wieku, wtedy to bowiem ukazały się pierwsze prace traktujące o syntezie i właściwościach tych związków. Jednak dopiero prace opublikowane w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia przyniosły znaczący ...
szczegóły oferty

Smart buiding | Smart Power Grids

Smart building

A.  Informatyczno-energetyczne sieci domowe (Home Area Network)

B.   BMS - Building Management Systems

C.   Fire Detection

D.  Geosensing

E.   Polution Monitoring

F.   Smart Parking

szczegóły oferty

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu | ChuOp

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) Cechą charakterystyczną antymonu(III) i bizmutu(III) jest to, iż posiadają one wolną parę elektronową. Tylko w nielicznych przypadkach wolna para elektronowa zajmuje jedno z naroży oktaedru. W rezultacie atom antymonu(III) ma otoczenie piramidy kwadratowej. W większości ...
szczegóły oferty