Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Zespół Badawczy Modelowania | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowanie Energii wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania ...

szczegóły oferty

Laser Lab | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Laboratorium zajmujące się rozwojem technologii w której wykorzystywana jest aparatura Laserowa


Zakres działalności:

W ramach pracy laboratorium realizowany jest projekt w ramach którego rozwijane są ...

szczegóły oferty

Stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających | Instytut Elektrotechniki

Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
Opis: Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
szczegóły oferty

Pracownia Pomiarów Czasów Życia Pozytonów | IFUOp, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Detektor T-664 3229
Typ: Konstrukcja własna
Opis: Detektor T-664 3229
szczegóły oferty

Spektrometr NMR Bruker Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM | Laboratorium Badań Strukturalnych

Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji - ULTRASHIELDTM. Integralną częścią tej aparatury jest przeznaczona do zastosowań wymagających wysokiej rozdzielczości i czułości kriosonda (sonda trzykanałowa 1H/13C/15N, z odwrotnym ...
Model: Avance TM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM
Opis: Spektrometr NMR Bruker AvanceTM600 MHz z magnesem UltraShield PlusTM. Magnes ten jest najnowszym osiągnięciem firmy Bruker o dziesięciokrotnie mniejszej objętości pola rozproszonego w porównaniu do magnesów starszej generacji ...
szczegóły oferty

Dystrybucja wody | Woda i Środowisko

  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów instalowanych techniką tradycyjną lub bezwykopową 
  • Zmniejszenie wymywania substancji chemicznych do wody wodociągowej ze ścianek przewodów poddanych renowacji
  • Zapobieganie wtórnemu skażeniu biologicznemu wody poprzez zahamowanie rozwoju błony biologicznej w przewodach wodociągowych
  • Przewidywanie oraz zapobieganie występowaniu awarii sieci wodociągowej
  • Rozwój oraz implementacja ...
szczegóły oferty

Struktura i własności halogenoantymonianów(III) | ChuOp

Struktura, własności i przemiany fazowe halogenoantymonianów(III) i bizmutanów(III) alkiloamoniowych Sole alkiloamoniowe halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) znane są od około wieku, wtedy to bowiem ukazały się pierwsze prace traktujące o syntezie i właściwościach tych związków. Jednak dopiero prace opublikowane w latach dwudziestych i trzydziestych naszego stulecia przyniosły znaczący ...
szczegóły oferty

Smart Grids | Smart Power Grids

A.Inteligentna automatyka zabezpieczeniowa i restytucyjna w systemach elektroenergetycznych (EMS-Energy Management Systems, Ubiquitous Sensing and Communication, Network Operation Software)

B.   Inteligentne systemy wsparcia decyzji operatorskich (Smart Grid Data Analitics, Transmission Grid Monitoring and Stability)

C.   Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych (Systems and Network Analysis)

D.  Sieci i systemy elektroenergetyczne (Transmition ...

szczegóły oferty