Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Pracownia Pomiarów i Diagnostyki | Instytut Elektrotechniki

Domena: - oceny właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM), - niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne), - szacowania niepewności wyników ...
Akredytacja: - elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego (drążki, kleszcze, wskaźniki napięcia, pomosty, chodniki, rękawice, kalosze), - badania odporności na promieniowanie słoneczne (UV), - badania klimatyczne (suche gorąco, mokre gorąco, suche zimno ...
szczegóły oferty

Laboratorium krystalograficzne | ChuOp

Domena: W Katedrze Krystalografii znajdują się dwa dyfraktometry: KUMA KM-4 (tradycyjny) i Xcalibur CCD wyprodukowane przez KUMA Diffraction - firmę, która powstała w 2001 roku w wyniku ...
szczegóły oferty

Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie ...

szczegóły oferty

16 kanałowy rejestrator cyfrowy RX 8000 | Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

None
Typ: aparatura do pomiarów akustycznych i wibracji
Producent: ESA Messtechnik
szczegóły oferty

Spektrofotometr UV | Woda i Środowisko

Model: VISPharo 300
szczegóły oferty

NovaNanoSEM 230 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury kryształów.

 

NovaNanoSem 230 specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  1 nm
Accelerating voltage/Napięcie ...

Typ: SEM
Model: NovaNanoSEM 230
Opis:

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury ...

szczegóły oferty

Smart Grids | Smart Power Grids

A.Inteligentna automatyka zabezpieczeniowa i restytucyjna w systemach elektroenergetycznych (EMS-Energy Management Systems, Ubiquitous Sensing and Communication, Network Operation Software)

B.   Inteligentne systemy wsparcia decyzji operatorskich (Smart Grid Data Analitics, Transmission Grid Monitoring and Stability)

C.   Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych (Systems and Network Analysis)

D.  Sieci i systemy elektroenergetyczne (Transmition ...

szczegóły oferty

Działalność usługowa | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

- wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.
szczegóły oferty

Sieci społeczne oraz złożone | ENGINE

sieci społeczne oraz złożone, ich analiza oraz zastosowania w marketingu, telekomunikacji, pozyskiwaniu wiedzy ukrytej, analizie siatek przestępczych;

analiza mediów społecznościowych;

analiza nastawienia w tekstach; 


szczegóły oferty