Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium biochemiczne | Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Domena:

Wyposażanie laboratorium biochemicznego obejmuje: 

  •         spektrofotometry UV-Vis (Jasco V-530) spektrofluoropolarymetr Hitachi F4500 + stopped-flow unit, Applied Photophysics RX2000; Spektrometr EPR (jedyne urządzenie w Polsce) pracujący w paśmie ...
szczegóły oferty

Laboratorium Analiz Związków Organicznych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Związków Organicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Zasadniczym celem Laboratorium jest wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych ...

szczegóły oferty

Laboratorium Spektrometrii Mas | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Domena:

szczegóły oferty

Mikroskop sił atomowych AFM (wraz z funkcją STM) | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Opis:

szczegóły oferty

Chromatograf gazowy | Woda i Środowisko

Rok produkcji: 2014

Parametry: THM

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie sterujące aparatem Chromeleon, Autosampler TriPlus 300 HS seria:511420006, Generator wodoru model HyGen 200 S/N:19560 

Typ: Trace 1300
Opis:

Rok produkcji: 2014

Parametry: THM

Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie sterujące aparatem Chromeleon, Autosampler TriPlus 300 HS seria:511420006, Generator wodoru model HyGen 200 S/N:19560 

Producent: Thermo Scientific
szczegóły oferty

NovaNanoSEM 230 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury kryształów.

 

NovaNanoSem 230 specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  1 nm
Accelerating voltage/Napięcie ...

Typ: SEM
Model: NovaNanoSEM 230
Opis:

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury ...

szczegóły oferty

Analiza mikrotwardości | Centrum Inżynierii Powierzchni

Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania mikrotwardości, wyznaczanie twardości, stałych materiałowych, pełzania oraz relaksacji dla materiałów litych, cienkich warstw, polimerów, żeli i innych materiałów.
szczegóły oferty

Monitorowanie i prognozowanie zużycia energii | Centrum Kompetencji ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

szczegóły oferty

System wspomagający utrzymanie sieci | Smart Power Grids


System wspomagający utrzymanie oraz jakość zasilania ...

szczegóły oferty