Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Infrastruktura Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

Jednostka Politechniki Wrocławskiej o charakterze międzyuczelnianymi – jeden z filarów infrastruktury informatycznej nauki polskiej. Zajmuje się dostarczaniem usług sieciowych oraz obliczeniowych. WCSS jest odpowiedzialne za rozwijanie ...

szczegóły oferty

Laboratorium Automatyki | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Wyposażone w stanowiska laboratoryjnej firm AMIRA, INTECO i KOMSTER oraz oprogramowanie firm MathWorks i Wonderware do realizacji prac naukowo-badawczych z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki procesów ...
szczegóły oferty

Laboratorium symulacji komputerowych | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: klaster komputerów klasy PC przeznaczonych do symulacji dynamiki makrocząsteczek o złożonej topologii
szczegóły oferty

Stanowisko do ciągłego odlewania taśm amorficznych | Instytut Elektrotechniki

Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 mbar, nadciśnienie dla gazów obojętnych (N2, He2, Ar2) maks ...
Opis: Umożliwia otrzymywanie amorficznych i nanokrystalicznych taśm materiałów magnetycznie miękkich i twardych metodą ciągłego odlewania. Wytworzone tą metodą materiały nanokrystaliczne znajdą zastosowanie w elektronice, w elektrotechnice oraz jako absorbery promieniowania elektromagnetycznego. Stanowisko składa z następujących podzespołów: - Komory próżniowej (topielnej) - próżnia poniżej 10-5 ...
szczegóły oferty

Spektrometr UV-Vis-NIR: HP 8453 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

MAG RJJ 2.0 | Instytut Elektrotechniki

Komputerowy system do pomiaru właściwości dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich – zakres częstotliwości od 5 do 1000 Hz,
Opis: Komputerowy system do pomiaru właściwości dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich – zakres częstotliwości od 5 do 1000 Hz,
szczegóły oferty

Smart buiding | Smart Power Grids

Smart building

A.  Informatyczno-energetyczne sieci domowe (Home Area Network)

B.   BMS - Building Management Systems

C.   Fire Detection

D.  Geosensing

E.   Polution Monitoring

F.   Smart Parking

szczegóły oferty

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu | ChuOp

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) Cechą charakterystyczną antymonu(III) i bizmutu(III) jest to, iż posiadają one wolną parę elektronową. Tylko w nielicznych przypadkach wolna para elektronowa zajmuje jedno z naroży oktaedru. W rezultacie atom antymonu(III) ma otoczenie piramidy kwadratowej. W większości ...
szczegóły oferty

Pomiar Czasów Życia Pozytonów | IFUOp, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

W Katedrze podejmowane są tematy badawcze: • badania struktury elektronowej metali i stopów metali • określanie parametrów defektów strukturalnych • wyznaczanie energii tworzenia wakansów w stanie równowagi termodynamicznej • śledzenie kinetyki tworzenia defektów w procesie ściernia i tarcia • zmiany stanu defektowego w procesie topnienia • wpływ struktury elektronowej i defektów sieciowych na kinetykę i dynamikę ...
szczegóły oferty