Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Zaawansowanych Technologii Energetycznych wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania w zakresie ...

szczegóły oferty

Laboratorium Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych | COVID-19

Domena:

Laboratorium znajduje się w zasobach Zakładu Inżynierii i Technologii Polimerów, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, w kompleksie GEO-3EM.

Laboratorium wyposażone jest w unikalną na skalę krajową ...

Słowa kluczowe: polimery termoplastyczne, reometr, reometr kapilarny, reometria, reometria kapilarna, PVT test, test PVT, reometr rotacyjny, przewodnictwo termiczne, przewodnictwo ciepła, przewodnictwo temperaturowe, skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC), kalorymetria skaningowa różnicowa, kalorymetr Calveta, polimer termoplastyczny
szczegóły oferty

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych | Energia z Odpadów

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, antracyt, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • stałych paliw wtórnych ...
szczegóły oferty

Stanowisko do laminacji folii | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

Model: profiLAM A3
Producent: OPUS
szczegóły oferty

Reometr kapilarny | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

Model: SMART Rheo 7040
Opis:

szczegóły oferty

Samolot ogólnego przeznaczenia | Droga w przestrzeń

Samoloty ogólnego przeznaczenia umożliwiające badania w locie urządzeń awioniki oraz innych systemów lotniczych.
Model: Piper Seneca, J23, MP-02, Czajka
Opis: Samoloty ogólnego przeznaczenia umożliwiające badania w locie urządzeń awioniki oraz innych systemów lotniczych.
szczegóły oferty

Obliczenia kwantowo-mechaniczne | ChuOp

Obliczenia kwantowo-mechaniczne Zmiany w delokalizacji p-elektronowej benzenu, fenolu oraz ich para–podstawionych pochodnych określane na podstawie aromatycznej energii stabilizacji (ASE), różnych homodesmotycznych reakcji, podstawnikowej energii stabilizacji (SESE), dodatkowo na indeksach aromatycznych, opartych na geometrii molekuły HOMA (Harmonic Oscillator Model of Aromaticity), na właściwościach magnetycznych NICS, NICS(1), NICS(1)zz ...
szczegóły oferty

Ujęcia | Woda i Środowisko

  • Rozwój oraz implementacja technik i urządzeń do monitoringu on-line parametrów mikrobiologicznych wody i ścieków
  • Racjonalizacja wykorzystania naturalnych zasobów wodnych w celu ochrony środowiska naturalnego
szczegóły oferty

Projektowanie i wytwarzanie narzędzi | Centrum projektowania i wykonywania nowoczesnych narzędzi do przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych

Centrum prowadzi działania w zakresie zaawansowanych technologii projektowania i wytwarzania narzędzi do:

  • przetwórstwa tworzyw,
  • modelowania procesów przetwórstwa,
  • modyfikacji właściwości przetwórczych i użytkowych,
  • systemów do rozdrabniania materiałów porowatych, elastycznych i biologicznych,
  • podnoszenia efektywności energetycznej procesów, w tym recyklingu tworzyw.

W pracach badawczych stosowane są m.in. oprogramowania: NX CAD/CAM (Simens ...

szczegóły oferty