Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE) | E-Technologie

Domena:

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE) wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i stanowiska do pomiaru w komorze SAC, w komorze bezodbiciowej, w komorze rewerberacyjnej i w komorze ...

Akredytacja: AB Nr 167 od 1998 r. Zakres akredytacji: F/6 Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego F/7 Badania kompatybilności elektromagnetycznej ...
Słowa kluczowe: komora SAC, EMC, kompatybilność elektromagnetyczna, komora bezodbiciowa, komora rewerberacyjna, komora GTEM
szczegóły oferty

Sensory IAQ | SensoryIAQ

Słowa kluczowe: badanie czasowe, koncentraty uranowe, HDN chinoliny, gry badawcze, algorytm sterowania lokomocją, blachy ocynkowane, sensor, Home Area Network
szczegóły oferty

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów | Centrum Technologii (Bio)Kompozytów

szczegóły oferty

Stanowisko do trawienia suchego RIE | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

szczegóły oferty

Mikroskop metalograficzny | Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii spawalniczych InnoSpaw

Urządzenie do badań budowy mikrostrukturalnej.
Typ: ECLIPSE MA 200
Opis: Urządzenie do badań budowy mikrostrukturalnej.
Producent: Nikon
szczegóły oferty

Dyfraktometr monokrystaliczny | ChuOp

Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Typ: Dyfraktometr monokrystaliczn
Model: Diffractometer KUMA KM-4
Opis: Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Producent: KUMA Diffraction
szczegóły oferty

Proponowane obszary i projekty badawcze | Energia z Odpadów

 • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
 • Procesy suszenia odpadów.
 • Procesy formowania paliw z odpadów.
 • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
 • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
 • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
 • Zgazowanie paliw ...
szczegóły oferty

Analiza strat w sieci rozdzielczej energii elektr. | Energetyka Jutra

...
szczegóły oferty

Monitoring środowiska | Centrum satelitarnego monitoringu środowiska

Wykorzystanie technologii satelitarnych do monitoringu środowiska, w tym:

 • monitoring deformacji terenu,
 • monitoring osuwisk,
 • obserwacja fali powodziowej,
 • monitoring zmian zagospodarowania terenu,
 • monitoring zanieczyszczeń.
szczegóły oferty