Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Zespól Badawczy Dynamiki | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Domena: - Pekanie materiałów (stali, kompozytów, ceramiki i polimerów): badania eksperymentalne i teoria wzrostu defektów - Proces degradacji mikrostruktury w długo użytkowanych stalach (przemysł samochodowy,. lotnictwo, górnictwo) – przewidywanie ...
Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Laboratorium Obliczeń Rozproszonych i Eksploracji Danych | ENGINE

Domena:

Przeznaczenie laboratorium

Wdrażanie i przetestowanie systemów opartych na wiedzy dla wybierania konfiguracji obliczeń równoległych i struktur systemów komputerowych, systemy obliczeń rozproszonych, szczególnie przeznaczonych do zadań ...

Słowa kluczowe: system obliczeń
szczegóły oferty

Laser Lab | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Laboratorium zajmujące się rozwojem technologii w której wykorzystywana jest aparatura Laserowa


Zakres działalności:

W ramach pracy laboratorium realizowany jest projekt w ramach którego rozwijane są ...

szczegóły oferty

Stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających | Instytut Elektrotechniki

Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
Opis: Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
szczegóły oferty

Mobilny eye tracker – Tobii X-2 60 | ENGINE

szczegóły oferty

System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego | Instytut Elektrotechniki

Urządzenie służy do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych. Pomiary wykonywane są bez lub podczas naświetlania ogniwa za pomocą symulatora promieniowania słonecznego (widmo promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z normami E927 i IEC60904-9, jednorodność promieniowania na całej oświetlanej powierzchni oraz czasowa stabilność promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z ...
Opis: Urządzenie służy do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych i organicznych ogniw fotowoltaicznych. Pomiary wykonywane są bez lub podczas naświetlania ogniwa za pomocą symulatora promieniowania słonecznego (widmo promieniowania odpowiadające klasie A, zgodnie z normami ...
szczegóły oferty

Krystalochemia azoksybenzenów | ChuOp

Para-podstawione azoksybenzeny stanowia dobry model do badań mechanizmu przegrupowania Wallacha. Wiele nowych pochodnych tej grupy związków otrzymano oraz wyznaczono ich strukturę krystaliczną i molekularna przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Średnia długość wiązania N-N (1.25Å) jest typowa dla aromatycznych azozwiązków azo and azoxy compounds. Długość wiąznia N-O (około 1.26Å) jest ...
szczegóły oferty

Oczyszczanie ścieków | Woda i Środowisko

  • Rozwój oraz implementacja nowych procesów oczyszczania wody i ścieków z zanieczyszczeń wynikających z postępu cywilizacyjnego oraz wzrastających wymagań jakości produktu (woda, ścieki oczyszczone)
  • Intensyfikacja usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez zastosowanie alternatywnych metod oczyszczania biologicznego
  • Rozwój oraz implementacja technologii zagospodarowania ubocznych produktów oczyszczania ścieków
  • Dążenie do samowystarczalności energetycznej systemów oczyszczania ...
szczegóły oferty

Wzorcowanie w zakresie niskich temperatur | Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN

Wzorcowanie termometrów, komórek termometrycznych i mierników temperatury w zakresie niskich temperatur w powiązaniu z Państwowym Wzorcem Jednostki Miary Temperatury w zakresie od 13.8033K do 273,16K. Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wystawiane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTIBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu ...
szczegóły oferty