Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

szczegóły oferty

Laboratorium spektroskopii dielektrycznej | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: system do szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej Novocontrol z analizatorem dielektrycznym o wysokiej rozdzielczości (ALPHA-ANB) (zakres 3uHz - 20MHz), oraz z wysokoczęstotliwościowym analizatorem impendancji (Agilent E4991) (zakres 1MHz ...
szczegóły oferty

Laboratorium symulacji komputerowych | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: klaster komputerów klasy PC przeznaczonych do symulacji dynamiki makrocząsteczek o złożonej topologii
szczegóły oferty

Potencjostat cyfrowy: CHI 620A | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Spektrometr UV-Vis-NIR: PerkinElmer Lambda 1050 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Zestaw spektrometrów diodowych: Ocean Optics QE65000 + NIRQUEST512 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Implementacja systemów bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


Centrum Kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferuje współpracę m.in.  w następujących obszarach badawczych:

 • Mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w systemach komputerowych
 • Technologie wspierające prywatność w systemach teleinformatycznych
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
 • Algorytmika i szyfrowanie danych
 • Kryptografia i zabezpieczenie dostępu do informacji
 • Optymalizacja dyskretna
szczegóły oferty

ICT w usługach multimedialnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji działając w obszarze tematycznym OT4 – Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) oferuje współpracę m.in. w poniższych obszarach badawczych:

 • Zjawiska oraz elementy infrastruktury, środowiska informatyczne  i narzędzia informatyczne związane z organizacją i zapewnieniem należytej jakości w systemach szerokopasmowych oferujących usługi multimedialne. Można tu wyróżnić:
  • kreowanie nowych usług w zakresie ...
szczegóły oferty

Ujęcia | Woda i Środowisko

 • Rozwój oraz implementacja technik i urządzeń do monitoringu on-line parametrów mikrobiologicznych wody i ścieków
 • Racjonalizacja wykorzystania naturalnych zasobów wodnych w celu ochrony środowiska naturalnego
szczegóły oferty