Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Zintegrowanych Zespołów Telekomunikacyjnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Laboratorium jest zapleczem badawczym Pracowni Sieci Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wyposażenie jednostki pozwala na prowadzenie badań i pomiarów parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych ...

szczegóły oferty

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Telekomunikacyjnych | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

Laboratorium jest zapleczem badawczym Pracowni Sieci Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wyposażenie jednostki pozwala na prowadzenie badań i pomiarów parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych ...

szczegóły oferty

Laboratory of Rapid Product Development | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

W laboratorium Rapid Prototyping rozwijamy technologie szybkiego wytwarzania prototypów (RP) oraz narzędzi do serii prototypowych (RT). Technologie te stosowane są we wczesnych etapach rozwoju produktu ...

szczegóły oferty

60-cm teleskop Cassegraina | Instytut Astronomiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
Opis: Teleskop wyposażony jest w kamerę CCD (Andor iKon DW432 BV), zestawy filtrów Johnsona, Strömgrena i Hα oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider)
szczegóły oferty

Spektrometr UV-Vis: HP 8452 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Spektrometr UV-Vis-NIR: PerkinElmer Lambda 1050 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Odbiór Ścieków | Woda i Środowisko

  • Zrównoważona gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych
  • Zapobieganie korozji przewodów oraz armatury wodociągowej i kanalizacyjnej
  • Klasyfikacja i ocena uszkodzeń przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w celu wyboru metody i kolejności renowacji
  • Przewidywanie oraz zapobieganie powstawaniu zatorów w sieci kanalizacyjnej
  • Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w celu ochrony wód naturalnych przed zanieczyszczeniem
szczegóły oferty

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej | ChuOp

Analiza rozkładu gęstości elektronowej nitramin aromatycznych może wyjaśnić ciekawe właściwości tej grupy, takie jak związek pomiędzy strukturą a reaktywnością w kwasowej katalizie przegrupowania nitraminowego. Zostało opublikowanych kilka prac na temat struktury molekularnej N-nitramin aromatycznych. W większości przypadków stwierdzono obecność dwóch π-elektronowych fragmentów: pierścienia aromatycznego oraz ugrupowania nitraminowego. Zwykle są one ...
szczegóły oferty

Maszynowe uczenie | ENGINE

...
szczegóły oferty