Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych | Energia z Odpadów

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • produktów wglopochodnych (smoły surowe i preparowane, paki, benzol, oleje pochodzenia koksochemicznego, masy smołowe i pakowe),
  • gazu koksowniczego ...
szczegóły oferty

Laser Lab | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Laboratorium zajmujące się rozwojem technologii w której wykorzystywana jest aparatura Laserowa


Zakres działalności:

W ramach pracy laboratorium realizowany jest projekt w ramach którego rozwijane są ...

szczegóły oferty

Laboratorium elektroniki organicznej | Katedra Fizyki Molekularnej

Domena: - badania wydajności kwantowej fotogeneracji metodą indukowanego światłem zaniku ładunku powierzchniowego - badania mechanizmów pułapkowania nośników ładunku metodą prądów termicznie stymulowanych - badania rekombinacji nośników ładunku metodą termoluminescencji
szczegóły oferty

Spin coater: Laurell WS-650MZ-23NPP/Lite | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Spektrofluorymetr FLS980 | Zespół materiałów luminescencyjnych

Urządzenia  serii  FLS980  to  spektrofluorymetry  o  budowie  modułowej,  obsługiwane  z  poziomu oprogramowania,  umożliwiające  pomiary  stacjonarne  oraz  czasowo-rozdzielcze  fotoluminescencji.

Urządzenia umożliwiają pomiar:

  •  Widma fluorescencji oraz fosforescencji
  •  Czasu życia fluorescencji oraz fosforescencji

Dane  można  uzyskać  w  szerokim  zakresie  widmowym,  od ultrafioletu  do  bliskiej  podczerwieni  z czułością techniki zliczania pojedynczych fotonów.  Jest to ...

Model: FLS980
Opis:

Urządzenia  serii  FLS980  to  spektrofluorymetry  o  budowie  modułowej,  obsługiwane  z  poziomu oprogramowania,  umożliwiające  pomiary  stacjonarne  oraz  czasowo-rozdzielcze  fotoluminescencji.

Urządzenia umożliwiają pomiar:

  •  Widma fluorescencji oraz fosforescencji
  •  Czasu życia fluorescencji oraz fosforescencji

Dane  można  uzyskać  w  szerokim  zakresie  widmowym,  od ultrafioletu  do  bliskiej  podczerwieni ...

szczegóły oferty

NovaNanoSEM 230 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury kryształów.

 

NovaNanoSem 230 specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  1 nm
Accelerating voltage/Napięcie ...

Typ: SEM
Model: NovaNanoSEM 230
Opis:

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury ...

szczegóły oferty

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu | ChuOp

Deformacja oktaedrycznego otoczenia atomu centralnego w grupie halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) Cechą charakterystyczną antymonu(III) i bizmutu(III) jest to, iż posiadają one wolną parę elektronową. Tylko w nielicznych przypadkach wolna para elektronowa zajmuje jedno z naroży oktaedru. W rezultacie atom antymonu(III) ma otoczenie piramidy kwadratowej. W większości ...
szczegóły oferty

Oferta współpracy | Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej

CK Biotechnologii Przemysłowej posiada kluczowe kompetencje i doświadczenie w zakresie:

  • planowania prac i badań naukowo-wdrożeniowych, rozwiązań technologicznych, wdrożeń do przedsiębiorstw,
  • kierownictwo w projektach, nadzór i wykonawstwo badań naukowych, w tym eksperymentów jak również w zakresie pracy w laboratoriach
  • ekspertyz, opinii naukowych.

 

CK Biotechnologii Przemysłowej dysponuje interdyscyplinarną kadrą naukową reprezentującą nauki ...

szczegóły oferty

Nowe rozwiązania i usługi | Smart Power Grids

Nowe rozwiązania i usługi

A.       DER - ang. Distributed Energy Resources - zarządzanie zasobami rozproszonymi, oznacza  zbiór środków oddziaływania jednocześnie na poziom odbioru i generacji rozproszonej, w gestii OSP, OSD E i Sprzedawców

B.       DSR  - ang. Demand Side Response  - zarządzanie reakcją strony popytowej na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie ...

szczegóły oferty