Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

MVlab | Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Fraunhofer Project Center

Domena:

Nasz zespół koncentruje się na badaniach i rozwoju nowych metod, technologii i urządzeń do optycznych pomiarów oraz inspekcji jakości powierzchni - szczególnie tematów trudnych.

Najwyższe kompetencje ...

szczegóły oferty

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów | Centrum Technologii (Bio)Kompozytów

szczegóły oferty

Laboratorium Zintegrowanych Systemów Telekomunikacyjnych | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

Laboratorium jest zapleczem badawczym Pracowni Sieci Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wyposażenie jednostki pozwala na prowadzenie badań i pomiarów parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych ...

szczegóły oferty

Stanowisko do nawijania kompozytowych powłok wzmacniających | Instytut Elektrotechniki

Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
Opis: Stanowisko przeznaczone do wykonywania prac badawczych i technologicznych nawijanych tworzyw kompozytowych m.in. technologii wytwarzania zbiorników na CNG. Pozwoli stworzyć podstawy do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych na wodór, którego magazynowanie w pojazdach stwarza obecnie podobne problemy techniczne między innymi do zasilania ogniw paliwowych.
szczegóły oferty

NovaNanoSEM 230 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury kryształów.

 

NovaNanoSem 230 specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  1 nm
Accelerating voltage/Napięcie ...

Typ: SEM
Model: NovaNanoSEM 230
Opis:

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury ...

szczegóły oferty

Zestaw spektrometrów diodowych: Ocean Optics QE65000 + NIRQUEST512 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Maszynowe uczenie | ENGINE

...
szczegóły oferty

Jakość transmisji w środowisku elektromagnetycznym | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji oferuje współpracę i usługi w obszarze badawczym:

  • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badanie poziomów emisji elektromagnetycznych (zmierzonych i niezmierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.
szczegóły oferty

Wzorcowanie w zakresie niskich temperatur | Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN

Wzorcowanie termometrów, komórek termometrycznych i mierników temperatury w zakresie niskich temperatur w powiązaniu z Państwowym Wzorcem Jednostki Miary Temperatury w zakresie od 13.8033K do 273,16K. Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wystawiane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTIBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu ...
szczegóły oferty