Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Teleinformatyki i Sieci Komputerowej | ENGINE

Domena:

Przeznaczenie laboratorium

Prace naukowe w zakresie projektowania, optymalizacji, symulacji i badania sieci komputerowych.

 

Wyposażenie (planowane wyposażenie)

  • Stanowiska badawcze z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem służącym do optymalizacji ...
Słowa kluczowe: sieci komputerowe przeżywalne, sieci komputerowe, system przetwarzania rozproszonego, sieć hierarchiczna, chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze, sieć optyczna, inteligentne techniki obliczeniowe, symulacja sieci komputerowych
szczegóły oferty

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność ...

Akredytacja: Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony ...
szczegóły oferty

Laboratorium Zintegrowanych Zespołów Telekomunikacyjnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Laboratorium jest zapleczem badawczym Pracowni Sieci Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wyposażenie jednostki pozwala na prowadzenie badań i pomiarów parametrów transmisyjnych torów przewodowych i światłowodowych ...

szczegóły oferty

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego: JEOL JES FA-200 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

NovaNanoSEM 230 | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury kryształów.

 

NovaNanoSem 230 specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  1 nm
Accelerating voltage/Napięcie ...

Typ: SEM
Model: NovaNanoSEM 230
Opis:

Informacja o mikroskopie NovaNanoSEM 230

Skaningowy mikroskop elektronowy, pozwala na analizę ogólnej topografii próbki a także przy wykorzystaniu detektora EDX na analizę składu chemicznego badanego materiału (ilościowego i jakościowego). Dzięki wykorzystaniu detektora EBSD możliwe są także identyfikacja struktury ...

szczegóły oferty

Profilograf 3D | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

None
Typ: aparatura do pomiarów wielkości mechanicznych
Producent: IOS
szczegóły oferty

Wyznaczanie rozkładu gęstości elektronowej | ChuOp

Analiza rozkładu gęstości elektronowej nitramin aromatycznych może wyjaśnić ciekawe właściwości tej grupy, takie jak związek pomiędzy strukturą a reaktywnością w kwasowej katalizie przegrupowania nitraminowego. Zostało opublikowanych kilka prac na temat struktury molekularnej N-nitramin aromatycznych. W większości przypadków stwierdzono obecność dwóch π-elektronowych fragmentów: pierścienia aromatycznego oraz ugrupowania nitraminowego. Zwykle są one ...
szczegóły oferty

Działalność usługowa | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

- wykonywanie widm FTIR i FT Ramana, - identyfikacja tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów, - oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów oraz podstawowych właściwosci fizycznych tworzyw polimerowych, - oznaczanie i charakterystyka podstawowych właściwosci wyrobów lakierniczych, powłok z tych wyrobów oraz zawartych w nich żywic.
szczegóły oferty

Smart buiding | Smart Power Grids

Smart building

A.  Informatyczno-energetyczne sieci domowe (Home Area Network)

B.   BMS - Building Management Systems

C.   Fire Detection

D.  Geosensing

E.   Polution Monitoring

F.   Smart Parking

szczegóły oferty