Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Zespół Badawczy Modelowania | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Infrastruktura Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Domena:

Infrastruktura powstała w ramach projektu Biblioteka Środowiskowa Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki realizowanego przez Politechnikę Wrocławską. System składa się z zasobów sprzętowo-programowych ...

szczegóły oferty

Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych | Energia z Odpadów

Domena:

Laboratorium posiada akredytowane metody badawcze w zakresie badania:

  • paliw stałych (węgiel kamienny i brunatny, antracyt, koks z węgla kamiennego, przetworzone paliwa stałe),
  • stałych paliw wtórnych ...
szczegóły oferty

Aparatura do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości | Instytut Elektrotechniki

System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość, bazując na teoriach DFT, Horvatha-Kawazoe, t-Plot, Dubinina-Astakhova, Dubinina-Radushkevica, BJH, izoterm ...
Opis: System pomiarowy przeznaczony do sporządzania izoterm adsorpcji i desorpcji gazów analitycznych na ciele stałym w zakresie ciśnień od 0 do 950 mmHg. Na podstawie charakterystyk system oblicza podstawowe parametry opisujące jakość i efektywność różnych materiałów, tzn. powierzchnię właściwą i porowatość ...
szczegóły oferty

Aparat do oznaczania węgla organicznego | Woda i Środowisko

Parametry: OWO
Typ: Hi Per TOC
Opis: Parametry: OWO
Producent: Thermo SCIENTIFIC
szczegóły oferty

Dyfraktometr Monokrystaliczny Xcalibur, Oxford Diffraction | OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
Typ: Dyfraktometr Monokrystaliczny
Opis: Dyfraktometr czterokołowy o geometrii kappa. Wyposażony w kamerę CCD oraz lampę rentgenowską z katodą molibdenową dającą promieniowanie o długości 0.71A.
Producent: Oxford Diffraction
szczegóły oferty

Smart Grids | Smart Power Grids

A.Inteligentna automatyka zabezpieczeniowa i restytucyjna w systemach elektroenergetycznych (EMS-Energy Management Systems, Ubiquitous Sensing and Communication, Network Operation Software)

B.   Inteligentne systemy wsparcia decyzji operatorskich (Smart Grid Data Analitics, Transmission Grid Monitoring and Stability)

C.   Przetwarzanie i analiza sygnałów elektrycznych (Systems and Network Analysis)

D.  Sieci i systemy elektroenergetyczne (Transmition ...

szczegóły oferty

Wzorcowanie w zakresie niskich temperatur | Laboratorium Wzorca Temperatury, INTiBS PAN

Wzorcowanie termometrów, komórek termometrycznych i mierników temperatury w zakresie niskich temperatur w powiązaniu z Państwowym Wzorcem Jednostki Miary Temperatury w zakresie od 13.8033K do 273,16K. Świadectwa wzorcowania w zakresie niskich temperatur wystawiane przez Laboratorium Wzorca Temperatury INTIBS PAN są równoprawne świadectwom wydawanym przez Główny Urząd Miar (w rozumieniu ...
szczegóły oferty

Jakość transmisji w środowisku elektromagnetycznym | Sieci, urządzenia i usługi multimedialne

Centrum Kompetencji oferuje współpracę i usługi w obszarze badawczym:

  • Zachowanie funkcjonalności i jakości transmisji w środowisku elektromagnetycznym szczególnie jakości przesyłanych i odtwarzanych treści multimedialnych. Uwzględniane jest badanie poziomów emisji elektromagnetycznych (zmierzonych i niezmierzonych) urządzeń oraz ich odporności na zaburzenia elektromagnetyczne o określonym charakterze i poziomach, które występują w środowisku.
szczegóły oferty