Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność ...

Akredytacja: Wiarygodność badań i kompetencje techniczne Laboratorium zostały potwierdzone certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 145. Laboratorium działa w strukturze Głównego Instytutu Górnictwa, w którym wdrożony ...
szczegóły oferty

Laboratorium Analiz Związków Organicznych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Związków Organicznych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa.

Zasadniczym celem Laboratorium jest wykrywanie oraz analizowanie toksycznych związków organicznych ...

szczegóły oferty

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowania Energii | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Efektywności Wytwarzania i Użytkowanie Energii wchodzi w skład Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. W laboratorium prowadzone są badania ...

szczegóły oferty

Derywatograf TGA/DSC1 (SF 1100oC) - do jednoczesnej analizy TGA/DTA | Instytut Elektrotechniki

Skomputeryzowane urządzenie do badań termoanalitycznych, które umożliwia badanie efektów cieplnych oraz ubytków masy przy zaprogramowanym wzroście temperatury bądź w warunkach izotermicznych, w atmosferze powietrza lub w gazach obojętnych. Parametry: - Zakres temperatury: RT…1100oC, - Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,3 K, - Szybkość nagrzewania: 0…150 K/min, - Czas ogrzewania: (RT…1100oC) 10 ...
Opis: Skomputeryzowane urządzenie do badań termoanalitycznych, które umożliwia badanie efektów cieplnych oraz ubytków masy przy zaprogramowanym wzroście temperatury bądź w warunkach izotermicznych, w atmosferze powietrza lub w gazach obojętnych. Parametry: - Zakres temperatury: RT…1100oC, - Dokładność pomiaru temperatury: ± 0 ...
szczegóły oferty

Chromatograf Jonowy | Woda i Środowisko

Parametry: 

fluorki,chloryny,bromiany, chlorki, azotyny, bromki, chlorany, azotany, fosforany, siarczanyTyp: 881 Compact IC pro
Opis:

Parametry: 

fluorki,chloryny,bromiany, chlorki, azotyny, bromki, chlorany, azotany, fosforany, siarczanyProducent: Metrohm
szczegóły oferty

X'Pert Pro | OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Dyfraktometr proszkowy XPert PRO firmy PANalitycal, wyposażony w lampę rentgenowską z katodą miedziową dającą promieniowanie o długości 1.5A oraz w detektor PIXcel.
Typ: Aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
Opis: Dyfraktometr proszkowy XPert PRO firmy PANalitycal, wyposażony w lampę rentgenowską z katodą miedziową dającą promieniowanie o długości 1.5A oraz w detektor PIXcel.
Producent: Panalytical
szczegóły oferty

Krystalochemia azoksybenzenów | ChuOp

Para-podstawione azoksybenzeny stanowia dobry model do badań mechanizmu przegrupowania Wallacha. Wiele nowych pochodnych tej grupy związków otrzymano oraz wyznaczono ich strukturę krystaliczną i molekularna przy użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej. Średnia długość wiązania N-N (1.25Å) jest typowa dla aromatycznych azozwiązków azo and azoxy compounds. Długość wiąznia N-O (około 1.26Å) jest ...
szczegóły oferty

Nowe rozwiązania i usługi | Smart Power Grids

Nowe rozwiązania i usługi

A.       DER - ang. Distributed Energy Resources - zarządzanie zasobami rozproszonymi, oznacza  zbiór środków oddziaływania jednocześnie na poziom odbioru i generacji rozproszonej, w gestii OSP, OSD E i Sprzedawców

B.       DSR  - ang. Demand Side Response  - zarządzanie reakcją strony popytowej na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie ...

szczegóły oferty

Proponowane obszary i projekty badawcze | Energia z Odpadów

  • Właściwości fizykochemiczne odpadów pod kątem ich wykorzystania w procesach termicznego przekształcania.
  • Procesy suszenia odpadów.
  • Procesy formowania paliw z odpadów.
  • Termiczne przekształcanie frakcji nadsitowej z procesu segregacji odpadów komunalnych.
  • Poprawa efektywności wytwarzania energii z odpadów.
  • Modernizacja siłowni parowych obiektów energetycznych w celu dostosowania do energetycznego zagospodarowania paliw z odpadów.
  • Zgazowanie paliw ...
szczegóły oferty