Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Automatyki | Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej

Domena: Wyposażone w stanowiska laboratoryjnej firm AMIRA, INTECO i KOMSTER oraz oprogramowanie firm MathWorks i Wonderware do realizacji prac naukowo-badawczych z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki procesów ...
szczegóły oferty

Pracownia Materiałów Ceramicznych i Biotworzyw | Instytut Elektrotechniki

Domena: - Masy ceramiczne (wysykoglinowe, steatytowe, kordierytowe) - Ceramika elektroizolacyjna - Materiały do grzejnictwa - Wyładowania powierzchniowe na dielektrykach - Bioceramika - Biotworzywa - Nośniki ceramiczne do procesów biotechnologicznych - Biomimetyka - Materiały gradientowe - Dielektryczne ...
szczegóły oferty

Pracownia Elementów Izolacyjno-Konstrukcyjnych i Powłok Ochronnych | Instytut Elektrotechniki

Domena: - Oceny agresywności korozyjnej naturalnych środowisk atmosferycznych - Ochrony antykorozyjnej urządzeń, aparatów i podzespołów przeznaczonych do pracy w różnych agresywnych warunkach klimatycznych (miejskich, przemysłowych, tropikalnych, morskich, kopalnianych ...
szczegóły oferty

CM-20 SuperTwin | OChNiK - Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating voltage/napięcie przyspieszające   200 kV
Electron gun/ Działo elektronowe            LaB6
Magnification/Powiększenie ...

Typ: TEM
Model: CM-20 SuperTwin
Opis:

Informacja o mikroskopie TEM Philips CM-20 SuperTwin

Transmisyjny mikroskop elektronowy, pozwala na analizę mikrostruktury badanych materiałów. Pomiar pozwala określić strukturę, rozmiar i kształt krystalitów oraz ich orientację.

TEM CM-20 SuperTwin specifications/Specyfikacja

Resolution/Rozdzielczość                  0.25 nm
Accelerating ...

szczegóły oferty

X'Pert Pro | OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Dyfraktometr proszkowy XPert PRO firmy PANalitycal, wyposażony w lampę rentgenowską z katodą miedziową dającą promieniowanie o długości 1.5A oraz w detektor PIXcel.
Typ: Aparatura rentgenowska do analizy spektralnej i badań strukturalnych
Opis: Dyfraktometr proszkowy XPert PRO firmy PANalitycal, wyposażony w lampę rentgenowską z katodą miedziową dającą promieniowanie o długości 1.5A oraz w detektor PIXcel.
Producent: Panalytical
szczegóły oferty

Mikroskop skaningowy + przystawka EDS | Instytut Elektrotechniki

Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.
Opis: Aparatura służy do badań mikrostruktury w skali ułamków mikrometrów z jednoczesną analizą składu chemicznego.
szczegóły oferty

Oczyszczanie wody | Woda i Środowisko


 • Rozwój oraz implementacja technik dezynfekcji wody w celu ograniczania powstawania szkodliwych produktów ubocznych
 • Pozyskiwanie surowców mineralnych z ubocznych produktów oczyszczania wody i ścieków
 • Odzysk wody z wód zużytych
 • Weryfikacja możliwości zastosowania nowych/alternatywnych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • Tworzenie nowoczesnych technologii opartych o innowacyjne materiały, konstrukcje reaktorów, sekwencje procesów
szczegóły oferty

Nowe rozwiązania i usługi | Smart Power Grids

Nowe rozwiązania i usługi

A.       DER - ang. Distributed Energy Resources - zarządzanie zasobami rozproszonymi, oznacza  zbiór środków oddziaływania jednocześnie na poziom odbioru i generacji rozproszonej, w gestii OSP, OSD E i Sprzedawców

B.       DSR  - ang. Demand Side Response  - zarządzanie reakcją strony popytowej na sygnał (cenowy lub inną informację określoną w trybie ...

szczegóły oferty

Implementacja systemów bezpieczeństwa | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


Centrum Kompetencji w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oferuje współpracę m.in.  w następujących obszarach badawczych:

 • Mechanizmy wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa w systemach komputerowych
 • Technologie wspierające prywatność w systemach teleinformatycznych
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
 • Algorytmika i szyfrowanie danych
 • Kryptografia i zabezpieczenie dostępu do informacji
 • Optymalizacja dyskretna
szczegóły oferty