Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Pracownia Lakierów Elektroizolacyjnych | Instytut Elektrotechniki

Domena: - Badania materiałów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych (tworzywa sztuczne, lakiery nasycające, pokrywające, przewody nawojowe, kable i przewody elektryczne, koszulki, folie, rury, metale) - Badanie degradacji izolacji międzyzwojowej silnika ...
Akredytacja: - Wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie (moduł sprężystości, wytrzymałość, granice plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu) Zakres siły: rozciąganie i ściskanie do 100 kN, zginanie do 10 ...
Słowa kluczowe: word
szczegóły oferty

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów | Centrum Technologii (Bio)Kompozytów

szczegóły oferty

Dyfraktometr monokrystaliczny Xcalibur | ChuOp

Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Typ: Dyfraktometr monokrystaliczny
Model: Xcalibur CCD
Opis: Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Producent: Oxford Diffraction
szczegóły oferty

Stanowisko do trawienia suchego RIE | Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym

szczegóły oferty

Systemy do zautomatyzowanego pomiaru długości pęknięć | Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych

     Mechatroniczne, optoelektroniczne systemy do zautomatyzowanego pomiaru długości pęknięć, w tym:

  •     System SMP
  •     Dwukamerowy System Monitorowania Procesów Zmęczeniowych.
Opis:

     Mechatroniczne, optoelektroniczne systemy do zautomatyzowanego pomiaru długości pęknięć, w tym:

  •     System SMP
  •     Dwukamerowy System Monitorowania Procesów Zmęczeniowych.
szczegóły oferty

Technika laserowa i światłowodowa | Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych

Na Politechnice Wrocławskiej współpracującej z CK funkcjonuje Laboratorium i Pracownia Optotelekomunikacji. Prowadzone są tam prace w zakresie szeroko pojętej techniki laserowej i światłowodowej, w tym m.in. dotyczące:
❖     laserów światłowodowych,
❖     projektowania struktur światłowodowych do zastosowań specjalnych,
❖     zastosowania światła w terapii i diagnostyce medycznej,
❖     nowoczesnych metod telekomunikacji,
❖     projektowania i budowy nowoczesnych ...
szczegóły oferty

Badania tkanin i włóknin | Centrum nanokompozytów włóknistych

  • Badanie właściwości tkanin (wytrzymałość, rozciągliwość, kurczliwość, odpornośc na ścieranie, odporność na pilling, zmiana wymiarów po praniu domowym, badanie cech mechanicznych)
  • Badanie właściwości włóknin
  • Badanie przepuszczalności powietrza przez wyroby włókiennicze
  • Badanie statycznych i zmęczeniowych (policyklicznych) badań wytrzymałościowych włókien i przędz


http://www.itimp.ath.bielsko.pl/oferta1.pdf

szczegóły oferty

Analiza mikrotwardości | Centrum Inżynierii Powierzchni

Centrum Inżynierii Powierzchni oferuje badania mikrotwardości, wyznaczanie twardości, stałych materiałowych, pełzania oraz relaksacji dla materiałów litych, cienkich warstw, polimerów, żeli i innych materiałów.
szczegóły oferty