Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Wzorców pola E-M | E-Technologie

Domena:

Laboratorium Wzorców pola E-M z pełnym wyposażeniem do wzorcowania i do wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego u klientów – laboratorium akredytowane EMC.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne (PEM), pomiar pola elektromagnetycznego, pomiar pola EM
szczegóły oferty

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń

Domena:

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LKE) jest jednostką utworzoną w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. W LKE prowadzone są prace naukowe oraz badawcze dla przedsiębiorstw ...

Akredytacja: Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB Nr 167 (od 1998). Zakres akredytacji: Badania kompatybilności elektromagnetycznej wyrobów i wyposażenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego Badania kompatybilności elektromagnetycznej ...
Słowa kluczowe: EMC, kompatybilność elektromagnetyczna, kompatybilność odbiorników
szczegóły oferty

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej | Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Domena:

Jedno z największych akredytowanych laboratoriów Politechniki Wrocławskiej, w którym każdego roku prowadzi się badania naukowe oraz badania w ramach prac innowacyjno-wdrożeniowych dla około 50-ciu przedsiębiorstw ...

Akredytacja: Status jednostki autoryzowanej przez Ministerstwo Infrastruktury RP (decyzja nr 20 HTPN/AUKE/2014 z dnia 17 sierpnia 2004 roku) w zakresie Dyrektywy 89/336/EWG ...
szczegóły oferty

Aparat do określania parametrów sypkości | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych


Model: MIKRON POWDER TESTER PT-S
Opis:

szczegóły oferty

Dyfraktometr rentgenowski | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

do badania struktury nanokompozytów polimerowych ...

Model: Nanomer
Opis:

szczegóły oferty

Analizator wielkości cząstek, potencjału zeta i masy cząsteczkowej | Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

z automatem miareczkującym MPT-2

szczegóły oferty

Urbanistyczne strategie projektowe | Centrum Projektów i Studiów Metropolitarnych COMPAS

Dziedzictwo kultury a urbanistyczne i architektoniczne strategie projektowe.
szczegóły oferty

Układy energoelektroniczne do poprawy JDEE | Centrum Kompetencji ds. JAKOŚCI I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Układy energoelektroniczne do poprawy JDEE

szczegóły oferty

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna | Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Zakres tematyczny prowadzonych prac naukowo-badawczych dotyczy głównie zagadnień związanych z metodami badania stanu przestrzeni, stosowanymi w celu poprawy jakości środowiska mieszkaniowego, w tym rewitalizacji zaniedbanych dzielnic mieszkaniowych.
szczegóły oferty