Jak korzystać z usług?

KROK 1

Zarejestruj się

KROK 2

Dodaj instytucję naukową

(jeśli jesteś naukowcem lub studentem)

KROK 3

Załóż zespół

1. Zespół to współpracujące osoby, np. grupa badawcza, zespół projektowy, pracownicy firmy, koło studenckie.
2. Założenie zespołu i nadanie mu nazwy ułatwia zarządzanie usługami i współdzielenia ich z innymi użytkownikami.
KROK 4

Zamów usługi

KROK 5

Dodaj współpracowników i nadaj im uprawnienia
do usług

Usługi

Przetwórz
na superkomputerze

Przechowaj dane
w chmurze

Kontakt

e-mail:  helpdesk@e-science.pl

Adres
do korespondencji

Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław

USŁUGI