Logo E-SCIENCE

Partner technologiczny
środowiska naukowego

Oferty, sprzęt, laboratoria

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych | Centrum Czystych Technologii Węglowych

Domena:

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych wchodzi w skład Zakładu Monitoringu Środowiska w ramach Głównego Instytutu Górnictwa. Laboratorium wykonuje badania w zakresie:

  • oznaczania zawartości szkodliwych dla zdrowia ...

Akredytacja: W laboratorium wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania środowiskowego, zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO ...
szczegóły oferty

Zespół Badawczy Mechaniki Biomateriałów | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Zespół Badawczy Materiałów Zol-Żelowych | Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

Słowa kluczowe: keyword
szczegóły oferty

Dyfraktometr monokrystaliczny | ChuOp

Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Typ: Dyfraktometr monokrystaliczn
Model: Diffractometer KUMA KM-4
Opis: Aparat (geometria kappa) wyposażony w ceramiczne lampy rentgenowskie z anodą molibdenową, o mocy 3 k.
Producent: KUMA Diffraction
szczegóły oferty

Mikroskop ramanowski: Renishaw InVia | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Zestaw spektrometrów diodowych: Ocean Optics QE65000 + NIRQUEST512 | Polymers - Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

szczegóły oferty

Sieci społeczne oraz złożone | ENGINE

sieci społeczne oraz złożone, ich analiza oraz zastosowania w marketingu, telekomunikacji, pozyskiwaniu wiedzy ukrytej, analizie siatek przestępczych;

analiza mediów społecznościowych;

analiza nastawienia w tekstach; 


szczegóły oferty

Badania struktury monokryształów | OBS, Zakład Krystalografii, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Zakład Krystalografii specjalizuje się w badaniach struktury i przemian fazowych w monokryształach. Pracownicy zakładu Krystalografii prowadzą badania nad uporządkowaniem atomów w materiałach funkcjonalnychtakich jak ferroiki, przewodniki jonowe i nanomateriały, charakterystyką właściwości cieplnych wybranych kompleksów molekularnych z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz wagi termo grawimetrycznej (TGA), Ponadto Zakład zajmuje się ...
szczegóły oferty

Krystalografia chemiczna | ChuOp

Krystalografia jest eksperymentalną nauką, która pozwala wyznaczyć położenia atomów w ciele stałym. Metody krystalograficzne polegają na analizie obrazu dyfrakcyjnego obiektu powstałego w wyniku działania określonej wiązki na próbkę. Wiązka nie zawsze musi być promieniowaniem elektromagnetycznym, chociaż promieniowanie rentgenowskie jest najbardziej powszechnie stosowanym. W niektórych przypadkach stosowana jest również dyfrakcja elektronów ...
szczegóły oferty